ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 26 Jan 2017 12:42:04
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


           เป็นกระบวนการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยจัดเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้าทดแทน กรณี ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งผู้ทดแทนตำแหน่งงาน เรียกว่า “ Successor” ส่วนใหญ่แผนทดแทนนี้ เน้น ในการวางโครงสร้าง วางแผนไว้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทดแทนด้านบริหาร ( Management Level )และผู้ดำรงตำแหน่งด้านงานหลักเฉพาะทาง ( Specialist Key Positions )
          การจัดทำแผนนี้ เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายในมากกว่า เพราะใช้เวลาในการจัดเตรียม ฝึกฝน พัฒนาในระยะหนึ่งก่อนผู้ดำรงตำแหน่งงานเดิม จะพ้นสภาพตำแหน่งงานนั้น มิใช่นำเข้ามาจากภายนอก และเรียนรู้งานนั้นในทันที
          ส่วนที่ตำแหน่งงานนั้นว่างลง มีการจัดหาผู้ดำรงตำแหน่งมาทำงานทดแทนทันที ในกรณีนี้ ไม่เรียกการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน เรียก “ จัดวางหรือจัดหาบุคคลมาทดแทน” มากกว่า 

          ทำไมต้องจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานนั้น ? 

          - ผู้ดำรงตำแหน่งแจ้งความจำนงยื่นหนังสือลาออก
          - ผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุการทำงาน
          - ผู้ดำรงตำแหน่งขอเกษียณก่อนครบอายุงาน
          - ผู้ดำรงตำแหน่งโอนย้ายหน่วยงาน
          - ผู้ดำรงตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
          - ผู้ดำรงตำแหน่งมีปัญหาด้านภาวะสุขภาพ
          - ผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยกรณีอื่นๆ


           วิธีการคัดเลือก ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน คือ เมื่อองค์กรทำการประเมินผลปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์แล้ว คัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ( High Performance ) มีทักษะความรู้ความสามารถสมรรถนะในงานดีเยี่ยม( High Competency) และมีศักยภาพการพัฒนาสูง (High Potential )ในหน่วยงานนั้น นำมาเข้าสู่ขั้นตอนการ จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน(Succession Plan) ดังนี้ 

          ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านจะพบว่า การวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้น ต้องมีลำดับขั้นตอนทุกขั้นที่ละเอียดรอบคอบ ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายงานและฝ่ายบริหารองค์กร
          โดยการพัฒนาใดๆก็ตาม ท่านจะพบว่า เริ่มต้นมาจากทุกคนต้องทราบใบกำหนดหน้าที่การทำงาน (JD) ที่มีการวิเคราะห์งาน (JA) มาอย่างละเอียด มีการปรับปรุงต่อเนื่อง
เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งตามเกณฑ์ ทุกคนต้องผ่านการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีรูปธรรม เช่น ดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ผ่านการประเมินสมรรถนะ(Competency) ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับนโยบายองค์กร ผ่านการรับรองมาตรฐานหรือวิชาชีพเฉพาะทาง เหล่านี้ล้วนคือ สิ่งที่องค์กรควรคำนึงถึง จัดวางให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ก่อนคิดวางแผนหาผู้สืบทอดตำหน่งให้ได้ตามเป้าหมาย
          สำหรับ แนวคิดที่ผู้เขียนให้ไว้นี้ ช่วยตอบคำถาม นักพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารได้ว่า “ ทำอย่างไรจะสร้างคนเก่งในองค์กร” ได้อย่างถาวร แบบโคลนนิ่งคนเก่งคนเดิมไว้ตลอดกาล ขอบคุณนะคะที่ติดตามอ่าน
-----------------------------------------------------------------
คำถามชวนคิด

1. จากภาพขั้นตอนที่ 1 ( การกำหนด วิเคราะห์หากลุ่มงานและตำแหน่งงาน) ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการกำหนดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ ? 

............................................................................................

2. จากภาพขั้นตอนที่ 4 (จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)) ควรใช้ระยะเวลาจัดทำแผนพัฒนาแต่ละบุคคลนานเท่าใด จึงเหมาะสม?

..........................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :masmist 24 Apr 2019 03:30:11 46.0.35.xxx
Созданная нами холдинг ГК УШЩЗАС Кумертау проводит современным способом видеодиагностикутехнических систем, сетей хозяйственно-бытовой, сетей хоз. бытовых, инженерных систем, ливневой канализации и так далее. Водеоинспекция трубопровода производится особой видео камерой, которая двигается по трубам и дает изображение на монитор и в одно и то же время выполняется видеозвукозапись трубопровода. Эта диагностика позволяет узнать качество стыков и стенок трубопроводов, участки нахождения свищей, изъянов и иных недостатков, обнаружить засоры и инородные предметы, незаконные врезки и прочие. Телеинспекция также может быть применена и в случае приёма труб в результате строительства, ремонта. Самым большим плюсом устройства видеоинспекции является сегодня её мобильность, легкость подхода к трубам, а ещё возможность получать изображение внутренних частей трубы. Наша корпорация Группа компаний ЖДВЧ Симферополь действует на объектах как частных так и правительственных предприятиях. Диагностика скважин : [url=https://akvasos.ru/]трубы из нПВХ[/url]
KristineBrowmn 25 Apr 2019 00:48:40 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://b.link/sexmeets]adult dating sex[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 02:45:12 188.242.152.xxx
Hello! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and find me, my nickname Kristine98 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://b.link/sexdate]online dating[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 03:51:55 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexmeets]sex dating[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 07:10:22 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname LillianLove ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://gettingmeet.com]dating sex site[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 09:17:07 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname Candice ->>>>>>>> http://b.link/sexmeets [url=http://gettingmeet.com]dating sex site[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 10:22:03 188.242.152.xxx
Hello! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and find me, my nickname Kristine98 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://gettingmeet.com]dating free sex[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 11:27:33 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://gettingmeet.com]online dating[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 12:34:23 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a girl for one night? Register and write me, my nickname Candice ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://gettingmeet.com]adult dating sex[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 13:38:45 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a hot man Register and find me, my nickname Jenny24 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://gettingmeet.com]adult dating sex[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 14:45:55 188.242.152.xxx
Hi! I WANT HARD SEX. DO YOU LIKE MY BOOBS? Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdating]sex dating for free[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 15:51:44 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a girl for one night? Register and write me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexmeets [url=http://b.link/sexmeets]sex dating sites[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 17:02:09 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a boyfrend Register and find me, my nickname Jenny24 ->>>>>>>> http://b.link/sexmeets [url=http://b.link/sexdating]dating sex site[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 20:17:28 188.242.152.xxx
Hi! I WANT HARD SEX. DO YOU LIKE MY BOOBS? Register and find me, my nickname Jenny24 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://gettingmeet.com]sex dating for free[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 21:43:46 188.242.152.xxx
Hi! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and write me, my nickname Jenny24 ->>>>>>>> http://b.link/sexmeets [url=http://b.link/sexdate]sex dating for free[/url]
KristineBrowmn 26 Apr 2019 23:22:18 188.242.152.xxx
Hello! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdating]adult dating sex[/url]
KristineBrowmn 27 Apr 2019 00:56:27 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a girl for one night? Register and write me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexmeets [url=http://b.link/sexdating]dating free sex[/url]
KristineBrowmn 27 Apr 2019 02:30:45 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a girl for one night? Register and find me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://b.link/sexdating]sex dating for free[/url]
KristineBrowmn 27 Apr 2019 06:53:33 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a boyfrend Register and write me, my nickname Lilly21 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdating]dating sex online[/url]
KristineBrowmn 27 Apr 2019 12:48:23 188.242.152.xxx
Hello! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and write me, my nickname Candice ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdating]adult dating sex[/url]
KristineBrowmn 27 Apr 2019 18:55:26 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a boyfrend Register and write me, my nickname LillianLove ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdate]online dating[/url]
KristineBrowmn 28 Apr 2019 02:32:10 188.242.152.xxx
Hi! I MASTURBATЕ ОN WЕBCAM CОMЕ TО MY PAGЕ! Register and write me, my nickname Kristine98 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://gettingmeet.com]sex dating sites[/url]
KristineBrowmn 28 Apr 2019 04:25:42 188.242.152.xxx
Hello! Looking for a hot man Register and find me, my nickname Kristine98 ->>>>>>>> http://b.link/sexdating [url=http://b.link/sexdating]dating free sex[/url]
KristineBrowmn 28 Apr 2019 09:23:46 188.242.152.xxx
Hi! Looking for a girl for one night? Register and find me, my nickname Kristine98 ->>>>>>>> http://b.link/sexdate [url=http://b.link/sexdating]dating free sex[/url]