Follow Us
facebook  twitter  instagram  youtube   line
ORIENTAL PHOENIX

เกี่ยวกับเรา - ABOUT US

Oriental Phoenix

Oriental Phoenix

Oriental Phoenix

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.


ดำเนินธุรกิจด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษา การออกแบบระบบ

ติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์กร และวิจัยองค์กร

ทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม

การทำงานจริง มากว่า 30 ปี ภายใต้การบริหารงาน

โดยอาจารย์สมปอง พุ่มสนธิ์