วิธีกำหนดการประเมินผลCompetency

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 06 Mar 2016 20:10:32
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

competency

     นอกจากการจัดทำระบบ Competency ที่ใช้เวลาและรายละเอียดพอสมควรแล้ว ขั้นตอนต่อไปซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การกำหนดวิธีการประเมิน Competency ของพนักงานรายบุคคล โดยหากไม่มีความชัดเจนในการกำหนด ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผลการประเมินตามมา ทำลายขวัญกำลังใจของพนักงานและกระทบต่อภาพลักษณ์การบริหารองค์กร

การกำหนดวิธีประเมินมี 4 วิธี

1. การประเมินตนเอง (Self Assessment)

     เป็นการประเมินคะแนนโดยตนเอง  เป็นวิธีที่ไม่นิยมใช้ประเมินในองค์กร เนื่องจากวิธีนี้ผู้ประเมินอาจไม่มีความสามารถในการมองทักษะความสามารถรอบด้านของตนเองได้ครบถ้วน ตามระดับความสามารถที่องค์กรคาดหวัง ไม่สามารถนำผลการประเมินพิจารณาเพิ่มหรือพัฒนาตนเองได้

ข้อควรพิจารณา

     การประเมินตนเอง หากผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินมีความชอบธรรมในตนเอง ถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่การเพิ่มพูนทักษะ การพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ประเมินรู้คุณลักษณะ ความสามารถตนเอง สามารถประเมินตามความเป็นจริงได้มากกว่าการมองเห็นของหัวหน้างาน

2. การประเมินโดยหัวหน้างาน (Supervisor Assessment)

      การประเมินด้วยวิธีนี้ทำได้โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน หัวหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นผู้ประเมิน วิธีนี้ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากหัวหน้างานคือผู้ดูแลโดยตรง รู้ขอบเขต ความสามารถพนักงาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดระยะเวลาประเมินอาจเป็นกลางปีหรือปลายปี แล้วนำผลประเมินทั้งสองครั้งหาค่าเฉลี่ยรวม บางองค์กรใช้ผลประเมินกลางปีเป็นการประเมินเพื่อกระตุ้นพัฒนาความสามารถพนักงานและผลประเมินปลายปีนำมาพิจารณาผลตอบแทน การประเมินผลแต่ละองค์กรนั้นเหมือนหรือต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

ข้อควรพิจารณา

     หากผู้ประเมินหรือหัวหน้างานไม่เข้าใจวิธีการประเมินผล ขาดความเที่ยงธรรมในการประเมินพนักงาน เลือกที่รักมักที่ชัง วิธีนี้ถือว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับการประเมิน มีความไม่เป็นธรรม องค์กรไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงในการบริหารจัดการและไม่สามารถพัฒนาทักษะงานได้ตามจริง บางครั้งการประเมินที่ไม่เป็นธรรมทำให้องค์กรเสียโอกาสธำรงรักษาพนักงานเก่งไว้ได้

competency

3. การประเมิน 180 องศา (180 Degree Assessment)

     การประเมินด้วยวิธีนี้หัวหน้างานและผู้ถูกประเมิน มีการประเมินร่วมกัน เป็นรูปแบบการประเมินที่ถือว่าลดการมีอคติต่อหัวหน้างาน ความไม่เป็นธรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง วิธีนี้ผู้กำหนดนี้ต้องมีการวางรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนก่อนนำไปใช้ เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนและการขัดแย้งหลังประเมิน

     กำหนดน้ำหนักคะแนนการประเมินของทั้งหัวหน้างานและพนักงาน ควรใช้การกำหนดน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลรวม 100 เปอร์เซ็นต์ หลังการประเมินผลนำคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ย เป็นวิธีที่สะดวกง่ายในการนำมาใช้จริง หากหัวหน้างาน พนักงาน มีความเข้าใจในเนื้องานและวิธีการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ข้อควรพิจารณา

     จากประสบการณ์ผู้เขียนพบว่า ในส่วนของพนักงานที่ประเมินตนเอง ไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมินตนเองโดยให้คะแนนประเมินตนเองส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ดี ดีเยี่ยม  ไม่เห็นช่องว่างของการพัฒนา ทำให้คะแนนในส่วนประเมินตนเองมีความคลาดเคลื่อนสูง สุดท้ายหลายองค์กรต้องเสียเวลานำข้อมูลส่วนนี้ กลับมาให้หัวหน้าแก้ไขหรือพนักงานเพิ่มเติมอีกครั้ง

4. การประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree Assessment)

     วิธีการประเมินในข้อนี้เป็นการประเมินแบบรอบทิศทาง ใช้ผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน พนักงาน หรือลูกค้าร่วมประเมิน การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักคะแนนขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่ละองค์กร นำผลรวมจากการประเมินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

ข้อควรพิจารณา

     วิธีนี้หากมองในมุมผู้บริหารองค์กร ถือว่าเป็นประโยชน์มากแต่ค่อนข้างใช้กระบวนการมากกว่าวิธีอื่นๆ  ในการทราบทรรศนะบุคคลภายในภายนอกองค์กรต่อมุมมองการปฏิบัติงานพนักงาน ควรจัดตั้งคณะกรรมการกลางผู้มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ประเมิน วิธีนี้ใช้ระยะเวลาการจัดทำมากพอควร ผู้จัดทำควรตั้งเกณฑ์การเลือก ระดับตำแหน่งผู้ประเมิน จำนวนเพื่อนร่วมงาน กลุ่มผู้แทนจำหน่าย กลุ่มลูกค้าภายนอก

      โดยเลือกสุ่มหรือกำหนดเปอร์เซ็นต์เลือกจากจำนวนประชากรทั้งหมดของกลุ่ม โดยผู้รับการประเมินไม่สามารถเลือกผู้ประเมินได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความไม่เป็นธรรม ความสนิทเป็นการส่วนตัว ข้อมูลอาจมีการเบี่ยงเบนสูง


คำถามชวนคิด

การประเมินโดยหัวหน้างานและพนักงานมีส่วนร่วมประเมินท่านคิดว่ามีความยุติธรรมมากน้อยเพียงไร

.................................................................................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:15:50 195.154.183.xxx
casino play [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]online casinos [/url] real money casino free online slots real casino slots
erurgessormanok 04 May 2020 08:23:45 195.154.183.xxx
online casino bonus big fish casino gold fish casino slots casino online
Dreacililleno 13 May 2020 02:53:26 62.210.202.xxx
slots games free online casino bonus casino blackjack best online casino
Dreacililleno 14 May 2020 03:32:09 62.210.202.xxx
cdb oils [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd vape [/url] hemp cbd cannabis oil
Dreacililleno 14 May 2020 08:59:20 62.210.202.xxx
cannabis oil cbd oils cbd capsules cbd oil for pain
Dreacililleno 14 May 2020 14:50:00 62.210.202.xxx
cbd store http://cbdoilusd.com/ cbd cream cbd drops cbd hemp
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:15 62.210.202.xxx
best cbd oil cbd gummies walmart cbd oil cbd for dogs [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd pills [/url]
Dreacililleno 15 May 2020 10:30:06 62.210.202.xxx
cbd for sale cbd pills cbd buy hemp oil
Dreacililleno 18 May 2020 13:46:24 62.210.202.xxx
cbd products [url=http://cbdoilglk.com/ ]cbd oil for sale [/url] pure cbd oil cbd tinctures buy hemp oil
Dreacililleno 19 May 2020 00:32:32 62.210.202.xxx
cbd cream [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]buy cbd oil online [/url] best cbd oil cbd for sale
Dreacililleno 19 May 2020 07:11:26 62.210.202.xxx
cbd medic cbd near me cbd oil benefits cbd oil for dogs [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil for pain [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:47 62.210.202.xxx
cbd medic buy cbd oil online cbd for sale buy cbd [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd drops [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 20:31:48 62.210.202.xxx
cbd tinctures buy cbd cbd drops cbd products
Dreacililleno 20 May 2020 03:02:39 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd gummies walmart [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]best cbd oil [/url] medterra cbd
Dreacililleno 20 May 2020 09:42:07 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil online [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cdb oils [/url] buy cbd oil online
Dreacililleno 20 May 2020 16:31:23 62.210.202.xxx
cbd oil benefits [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil [/url] cbd for sale buy hemp oil
Dreacililleno 20 May 2020 23:24:28 62.210.202.xxx
cbd for dogs hemp cbd cbd vape pure cbd oil
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:58 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ buy hemp oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd store [/url] cbd hemp
Dreacililleno 21 May 2020 12:46:31 62.210.202.xxx
hemp cbd http://buycbdoilwalm.com/ cbd for dogs cbd near me buy cbd oil online
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:16 62.210.202.xxx
buy cbd oil online [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]best cbd oil [/url] cbd drops cbd near me best cbd oil
erurgessormanok 21 May 2020 23:54:47 195.154.183.xxx
cbd drops cbd oil for dogs cbd
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:50 195.154.183.xxx
cbd online http://cbdoilrx.us.com/ cbd pure cdb oils cbd near me
Dreacililleno 22 May 2020 18:54:33 62.210.202.xxx
pure cbd oil cbd near me cbd oil for pain cbd oil [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd vape [/url]
Dreacililleno 23 May 2020 01:20:59 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd pills [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd gummies walmart [/url] cbd oil for sale
Dreacililleno 23 May 2020 07:56:13 62.210.202.xxx
cbd gummies buy cbd cbd gummies cbd oil at walmart [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd online [/url]
Alexlimb 27 May 2020 04:32:49 45.10.167.xxx
http://ponsecaivene.duckdns.org/sitemap.html [URL]http://pairaniadito.duckdns.org/ [/URL] http://nensagutraha.duckdns.org/ http://tenkifracbemo.duckdns.org/ http://nuikenismiwo.duckdns.org/sitemap.html
Mobodlimb 29 May 2020 17:01:05 45.10.164.xxx
http://yosamavergeogu.duckdns.org/sitemap.html [URL]http://ishikicilsufpu.duckdns.org/sitemap.html [/URL] http://ninshitastlemu.duckdns.org/ http://nkebunisttanpi.duckdns.org/ http://zaiyastilarko.duckdns.org/sitemap.html http://rankiacidge.duckdns.org/ http://setsukitetaso.duckdns.org/sitemap.html
Mbodlimb 29 May 2020 20:04:50 5.183.252.xxx
http://kiwakupersflecsu.duckdns.org/sitemap.html [URL]http://sagasaspecinsu.duckdns.org/sitemap.html [/URL] http://machichicolrecro.duckdns.org/sitemap.html http://kusensuppnegyo.duckdns.org/ http://tokobadeftiga.duckdns.org/sitemap.html http://nekokuscannime.duckdns.org/sitemap.html http://surukivenreze.duckdns.org/sitemap.html