ทักษะ 10 ข้อบริษัทต้องง้อเรา

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 08 Mar 2016 22:58:43
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

ทักษะ 10 ข้อ

            สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ คือ คำพูด เวลา และโอกาส ดังนั้น หากคุณเคยพลาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้างในชีวิต ต้องกลับมาตั้งสติอย่างรอบคอบ ตระหนักถึงที่มาปัญหา เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จตามอัตตาความเป็นมนุษย์   โดยนำความทรงจำในอดีต บรรจุเป็นบทเรียนสำคัญในการมุ่งหน้าเดินตามหาความสำเร็จในปัจจุบัน สุภาษิตกล่าวไว้ว่า “Homer sometimes nods ,The wisest man may fall. สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง”  

     หากมองเรื่องปัญหาในการทำงานแต่ละวัน มีปัญหาที่แตกต่างหรือซ้ำในแบบเดิม บางครั้งทวีคูณสะสมความเครียดตามลำดับเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว บางคนสามารถปลดปล่อยปัญหาได้อย่างง่ายดาย นั่นคือทลายกำแพงความหนักหน่วงทางความคิดได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับใครที่จัดการไม่ได้ต้องพาตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นไปแบบไม่อยากใยดี  องค์การไหนบริหารจัดการได้ดีทั้งงานและบุคลากร สามารถธำรงรักษาพนักงานให้สร้างความปึกแผ่นในองค์กรได้อย่างแข็งแกร่ง

     ย้อนกลับไป สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมกลางศตวรรษที่ 18  เป็นยุคเฟื่องฟูด้านเครื่องมือ เครื่องจักร โดยสิ่งเหล่านี้ เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการทำงานสังคมชาวตะวันตก มีการพัฒนาบุคลากร ปรับการทำงาน ออกแบบงาน การเลือกคนเข้าทำงาน สวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาทั้งคนทั้งงานให้มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต แม้งานไม่ได้มีให้เลือกมากอย่างปัจจุบัน แต่พบปัญหาคนทำงานมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนลาออกอยู่เรื่อยไป

    นับเวลามาถึงปัจจุบันศตวรรษที่ 21 มนุษย์มีสังคม ความเจริญด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี การสื่อสารที่ล้ำหน้ามาก อาชีพมีความหลากหลาย คนเลือกงานได้มากขึ้น ตามคุณลักษณะความสามารถ หรืออาจไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงาน เสมือน ปัจจัยที่ 6 ในการดำรงชีวิต โดยเรียกคนทำงานวัยดิจิทัลนี้ว่า GEN Y หรือ คนยุคมิลเลนเนียม

     ศาสตราจารย์ George Demetropoilis แห่ง University of Phoenix ได้กล่าวถึงทักษะ 10 ประการที่คนทำงานประสบความสำเร็จและเป็นบุคคลที่องค์กรยุคนี้ต้องการสูง

1. Leadership มีทักษะความเป็นผู้นำ ในการทำงานและเป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยม

2. Critical Thinking มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล รู้ที่มาและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างแยบยล

3. Collaboration มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ในทุกสถานการณ์

4. Communication มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงานที่ดี

5 Adaptability มีทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดล้อมได้ดี

6. Productivity & Accountability มีทักษะความรับผิดชอบสูง สามารถการสร้างผลงานได้อย่างมีรูปธรรม

7. Innovation มีทักษะการคิดค้นนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆ ในทุกโอกาสงาน

8. Accessing &Analyzing & Synthesizing information มีทักษะคิดวิเคราะห์ ประมวลผลเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

9. Global Citizenship มีทักษะสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานได้

10. Entrepreneurialism  มีความรู้สึกการเป็นเจ้าของในกิจการหรือที่ทำงานที่ทำอยู่

     สำหรับนักทำงานรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ ลองนำแนวคิดดีๆนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานแต่ละองค์กร สิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปหลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ 10 ทักษะนี้คือ “องค์กรเห็นคุณค่าในตัวคุณ”

     แต่มองอีกมุม สำหรับองค์กรต้องการรักษาคนเก่งไว้ หนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ควรมีนโยบายการบริหารจัดการระบบพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริง  โดยคำนึงถึงการพัฒนาคนควบคู่กับความต้องการพื้นฐานในแต่ละระดับมนุษย์ ตามลำดับขั้นความต้องการของ “อับราฮัม มาสโลว์” เมื่อคนทำงานอยู่กับเรื่องเดิมๆ งานไม่ท้าทาย หนทางพัฒนาศักยภาพริบหรี่เต็มที “เงินซื้อใจไม่ได้”

     นักพัฒนาบุคลากรต้องหยุดมองการลาออกคือเรื่องปรกติของการทำงาน แต่ให้แสวงหาข้อมูลการลาออกแท้จริงจาก Exit Interview เพื่อนำเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการลาออกตำแหน่งเดิมๆ หน่วยงานเดิมๆ หรือหัวหน้าคนเดิม นั่น อาจเป็นอีกคำตอบ “ทำอย่างไรจะสร้างคนเก่งในองค์กร”

     สำหรับคนทำงาน ที่กำลังมองหาโอกาสประสบความสำเร็จใหม่ๆ วันนี้ลองมาเปลี่ยน คำว่า “ไม่”เป็น “มี” สำรับ 5 ข้ออ้างที่ฉุดรั้งความสำเร็จของเรา

1. ไม่มีทุน จริงอยู่เงินสามารถซื้อความสะดวกสบาย สิ่งของเลอค่าประดับบารมี แต่ไม่สามารถซื้อหาความรู้ในคลังปัญญาเราได้ ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักคิดหาหนทางเพื่อการได้มาซึ่งทุนโดยสุจริต ไม่รอโชคชะตามาบังคับทางสำเร็จ

2. ไม่มีเวลา คนที่ไม่พยายามมักอ้างเหตุผลเรื่องเวลา แม้เวลามีเท่ากัน 24 ชั่วโมงทั่วโลก คนที่ประสบความสำเร็จมักใช้เวลา 80 % ไปกับการทุ่มเททำงานอย่างมุ่งมั่น และอีก 20% ใช้ไปกับเรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม

3. ไม่มีทักษะความรู้ ไม่มีใครเดินได้มาแต่เกิด เพราะกว่าจะก้าวได้ก้าวต่อไปต้องมีก้าวแรกเสมอ ขอยกตัวอย่าง ผู้ชายหุ่นล่ำบึ้ก คมเข้ม บัวขาว บัญชาเมฆ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ใน Salmon.giraffe magazine ตลอดชีวิตนักมวยชกมา 250 ครั้ง ชนะ 200 กว่าครั้ง โดยชนะน็อก 56 ครั้ง “ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกซ้อม ถ้าเก็บตัวไม่ดีหรือซ้อมไม่ดี เท่ากับว่าเราจะแพ้ทันที”

เดี๋ยวนี้โลกเราก้าวหน้าไปอย่ารวดเร็ว อยากรู้อะไรเปิดได้ใน Google ดังนั้นอย่านำมาเป็นข้ออ้างเพื่อเป็นกำแพงกั้นความสำเร็จ ความรู้มีอยู่ทุกที่ อยู่ที่เราจะเลือกไขว่คว้าและแสวงหา

4. ไม่มีความคิด คนเรามักทำงานทุกวันด้วยความเคยชิน แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มักคิดเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง รู้จักคิดสร้างนวัตกรรมในการทำงาน คิดเพื่อสร้างธุรกิจ คิดสร้างอนาคต  ไม่ปล่อยตัวว่าง ตาลอย เดินไร้จุดมุ่งหมายให้คุณลองเขียนเป้าหมายในชีวิตตนเอง จุดดี จุดด้อยตนเอง และตั้งข้อกำหนดการทำงานลงกระดาษ  หรือพูดง่ายๆคือวาดแผนที่ชีวิต บังคับตนเองเดินตามหาเป้าหมายนั้นให้เจอ หยุดพักได้แต่อย่าหยุดเดินตามหา ทุกคนมีหนึ่งสมองสองมือเท่ากันแต่แรงผลักชีวิตต่างกันร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ลูกค้าจับจ่ายสินค้าผ่านโลกโซเชียลไม่ต้องเดินทาง ข้ามน้ำข้ามทะเล คุณก็สามารถจับจ่ายสินค้าได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้วCLIK!! เจฟ เบซอส CEO จากเว็บ amazon.com ผู้ก่อตั้งร้านค้าออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

5. ไม่มีโอกาส เราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสมากกว่ารอโชคชะตา นักเศรษฐีระดับโลกไม่มีใครอยู่บ้านเฉยๆแล้วรวยล้นฟ้า ไม่มีเทวดาองค์ไหนทราบว่าเราต้องการอะไร  คุณเท่านั้นที่รู้ แน่นอน อยู่ที่ตัวคุณเองเป็นคนกำหนดระยะเวลา เพื่อคว้าโอกาส วิ่งชนความสำเร็จในชีวิต ใช่ว่า คอมพิวเตอร์มีไว้ใช้งานอย่างเดียว ผู้ก่อตั้ง Facebook  ไม่เคยรอให้เวลาเปลี่ยนโลก แต่นำเทคโนโลยีที่เขาคิดค้น เปลี่ยนชีวิตคนบนโลก การสื่อสารจากโลกโซเชียลทำให้ทวีปแคบลงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอจาก  สตีฟ จอบส์ อย่าลืมนะคะ ความสำเร็จสร้างได้อยู่ที่คุณจะเดินออกจากกล่องเมื่อไร?

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:14:52 195.154.183.xxx
play casino best online casinos casino slots
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:03:50 62.210.202.xxx
play casino http://onlinecasinosw.com/ play slots online gold fish casino slots vegas slots online
erurgessormanok 04 May 2020 08:22:21 195.154.183.xxx
http://casinogamespqr.com/ casino game [url=http://casinogamespqr.com/ ]real casino slots [/url] online casino slots
erurgessormanok 05 May 2020 16:14:55 195.154.183.xxx
casino game http://casinogamespqr.com/ casino game play casino online casino real money
Dreacililleno 05 May 2020 17:20:49 62.210.202.xxx
online casino games gold fish casino slots casino game real casino slots [url=http://casinoslotspc.com/ ]free slots games [/url]
Dreacililleno 09 May 2020 17:44:58 62.210.202.xxx
http://onlinecasinofbk.com/ vegas slots online casino slots vegas casino slots online casino slots
Dreacililleno 13 May 2020 02:52:03 62.210.202.xxx
real casino slots [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]online casinos [/url] casino real money online slot games
Dreacililleno 14 May 2020 09:01:28 62.210.202.xxx
buy cbd oil online [url=http://cbdoilusd.com/ ]pure cbd oil [/url] buy cbd cbd hemp oil for pain
Dreacililleno 14 May 2020 14:51:09 62.210.202.xxx
cdb oils [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd drops [/url] cbd oil for pain cbd capsules hemp oil
Dreacililleno 14 May 2020 21:00:02 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ buy hemp oil cannabis oil buy cbd oil cbd medic
Dreacililleno 15 May 2020 03:26:55 62.210.202.xxx
cbd vape [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd for sale [/url] cbd oil online cbd oils
Dreacililleno 15 May 2020 10:29:56 62.210.202.xxx
cbd oil online [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd oils [/url] cbd hemp buy cbd oil online cbd oil store
Dreacililleno 19 May 2020 00:30:47 62.210.202.xxx
cbd near me cbd cbd cbd for dogs
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:28 62.210.202.xxx
cbd pills cbd capsules cbd oils
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:39 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd oil cbd oil at walmart cbd oil for dogs cbd for dogs
Dreacililleno 20 May 2020 03:02:35 62.210.202.xxx
cbd oils cbd oil online cbd cbd oil for sale [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd pills [/url]
Dreacililleno 20 May 2020 09:41:52 62.210.202.xxx
cbd for dogs http://buycbdoilwalm.com/ buy cbd cbd oil cbd for dogs
Dreacililleno 20 May 2020 23:21:43 62.210.202.xxx
cannabis oil http://buycbdoilwalm.com/ cbd cream cbd capsules cbd online
Dreacililleno 21 May 2020 05:55:01 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ buy hemp oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cannabis oil [/url] cbd online
Dreacililleno 21 May 2020 12:46:23 62.210.202.xxx
cannabis oil cbd oil online cbd tinctures hemp oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil [/url]
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:03 62.210.202.xxx
cbd oils http://buycbdoilonline.us.com/ cdb oils hemp cbd oil buy hemp oil
erurgessormanok 21 May 2020 23:56:17 195.154.183.xxx
best cbd oil buy cbd oil pure cbd oil cbd hemp cbd gummies
Dreacililleno 22 May 2020 05:56:34 62.210.202.xxx
cbd gummies walmart [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd store [/url] cbd oil online cannabis oil
Dreacililleno 22 May 2020 12:26:50 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ buy cbd [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]buy cbd [/url] cbd store
Dreacililleno 23 May 2020 01:20:51 62.210.202.xxx
cbd oil at walmart http://buycbdoilonline.us.com/ cannabis oil buy cbd pure cbd oil
Dreacililleno 23 May 2020 07:58:08 62.210.202.xxx
cdb oils cbd capsules cbd oil for dogs cbd tinctures [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]medterra cbd [/url]