เยือนถิ่นจันทบูร

Oriental Phoenix 09 Mar 2016 02:07:36
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

จันทบุรี

     จังหวัดจันทบุรี สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมหลายแห่ง และมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่า “เมืองจันทบุรีเป็นเมืองแห่งความสุข ที่สามารถสัมผัสได้ตลอดทั้งปี”

เสน่ห์ของวันวานที่ย่านท่าหลวง

     ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านท่าหลวงในอดีตราว 100 ปีขึ้นไป มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าของเมืองจันทบูร มีท่าเทียบจอดเรือค้าขายหลายแห่งถนนสายแรกที่สร้างขึ้นคือ ถนนริมน้ำ หรือถนนสุขาภิบาล ชุมชนริมน้ำเริ่มต้นจากหัวถนนสุขาภิบาลคือ ย่านท่าหลวง

 • บ้านขุนอนุสรสมบัติ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบุรี)

บ้านอนุสรสมบัติ

     เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สถาปัตยกรรมผสมผสาน อายุเก่าแก่กว่า 100 โดย พ.อ.หญิงบุญพริ้ม ปฏิรูปานุสร อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูร ปัจจุบันภายในบ้านจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนริมน้ำจันทบูร นิทรรศการภาพถ่าย วิดีทัศน์ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ของชุมชนให้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.30 - 17.00 น.

ที่อยู่  : 1 ตรอกสุขาภิบาล ถ.สุขาภิบาล เมือง จันทบุรี โทร 081 945 5761

 • บ้านขุนบูรพาภิผล

บ้านขุนบูรพาภิผล

     เป็นบ้านตึกทรงยุโรปเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เดิมมี 2 หลัง ด้านหน้าเป็นตึกทรงยุโรป ด้านหลังเป็นเรือนไม้ทรงไทยติดแม่น้ำจันทบุรี ในอดีตบ้านนี้เป็นโรงพิมพ์ชื่อว่า "พานิชเจริญศรี" ปัจจุบันลูกหลานประกอบอาชีพขายขนมไข่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองจันทบุรี นิยมเรียกกันว่า “ขนมไข่ป้าไต๊”

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 90 ถนนสุขาภิบาล เมือง จันทบุรี

 • บ้านหลวงประกอบนิติสาร

บ้านหลวงประกอบนิติสาร

     มีอายุมากกว่า 100 ปี แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบตึกจีนอยู่ติดถนนสุขาภิบาล ตอนหลังเป็นเรือนไทยติดแม่น้ำ ศิลปกรรมแบบผสมผสานทั้งจีน ไทยใหญ่ ฝรั่งเศส และไทยดั้งเดิม ภายในบ้านหลวงประกอบนิติสารมีงานศิลปะประกอบสถาปัตยกรรมที่งดงามอยู่มาก เช่น ลูกกรงเหล็กหล่อ ชายคาสังกะสีและช่องลมไม้สลักลาย จึงมักจะได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาหลายเรื่อง

 • บ้านหลวงราชไมตรี

บ้านหลวงราชไมตรี

     เป็นบ้านเก่าแก่ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรมี 2 หลัง คือ เรือนไม้สักทองริมแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย และเรือนตึกซึ่งเป็นอาคารปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม มีถนนสุขาภิบาลคั่นกลาง หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก” มีอายุระหว่าง พ.ศ. 2419 - 2499 (ร.5 - ร.9) รวมสิริอายุ 80 ปี  ในบริเวณบ้านสวนราชไมตรีมีโรงงานแปรรูปยางพาราแห่งแรกของภาคตะวันออก ซึ่งยังคงเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปยางพาราในอดีตไว้ด้วย ภายหลังจึงก่อตั้งบริษัทแปรรูปยางพารา ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า บริษัท “ปุณศรี จำกัด” ปัจจุบัน บ้านหลวงราชไมตรีได้รับการบูรณะ และดัดแปลงเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในสไตล์บ้านอนุรักษ์

ที่อยู่ 252 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

 • ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง

ศาลเจ้าตลาดล่าง

     องค์เจ้าที่ตลาดล่าง หรือ องค์ "เจียวตี้เอี๊ยกง" เป็นที่นับถือของผู้คนในย่านเมืองจันท์มาช้านาน มีประวัติยาวนานเกินร้อยปีแล้ว องค์เทพเจ้าที่ช่วยปกปักรักษาย่านชุมชนแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วย องค์ "เจียวตี้เอี้ย" องค์เจ้าที่ตลาดล่าง ซึ่งบันดาลโชคลาภ และความสุข องค์ "เอี่ยมกวงไต้ตี่" เทพเจ้าผู้คุมไฟ องค์ "ฮกเต็กเล่าเอี๊ย" เทพเจ้าแห่งบุญวาสนา และคุมดวงชะตา  "บุคคลใดมาสักการะบูชาศาลเจ้าที่ตลาดล่าง บุคคลนั้น จะมีแต่ความสุข สวัสดี สมปรารถนา ตลอดไป"

ที่อยู่ ตลาดล่างชุมชนริมน้ำจันทบูร ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

 • บ้านพระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค)

แบน บุนนาค

      พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และอยู่ในตำแหน่งนี้ 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2436 - 2447 ระหว่างที่ประเทศฝรั่งเศสยึดครองจังหวัดจันทบุรี ในอดีตเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว เหนือประตูบานเฟี้ยมหน้าบ้านมีช่องลมไม้ฉลุลายขนมปังขิง ภายในบ้านเป็นโถงโล่ง กลางบ้านยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร ปูด้วยไม้กระดานและกั้นห้องนอน 2 ห้อง ด้านซ้ายและด้านขวา เว้นช่องว่างตรงกลางเป็นประตูสำหรับผ่านไปยังพื้นที่ตัดต่อไปจากตัวบ้าน ซึ่งเป็นลานกว้างสำหรับซักล้างและมีบ่อน้ำ มีเรือนครัวไม้ชั้นเดียวอยู่หลังสุด ปัจจุบันบ้านหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้ว คงเหลือให้เห็นแต่ผนังปูนด้านข้าง ประตูและฝาบ้านด้านหน้าที่เหลือไว้ให้คนที่เดินผ่านไปมาเห็นเค้าโครงของสถาปัตยกรรมดั้งเดิม และลวดลายไม้ฉลุที่สวยงามติดประดับไว้เหนือประตูบ้านเพียงเท่านั้น

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 90 ถนนสุขาภิบาล เมือง จันทบุรี

 • บ้านหมอชาญ

​​​​​​​หมอชาญ

     บ้านหมอชาญเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ ด้านหน้าเป็นแบบยุโรป อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมบ้านนี้เป็นของคุณตาวิภาค วิชัยยะ อดีตผู้พิพากษาเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพ่อตาของหมอชาญ ปัจจุสานนท์ ต่อมาหมอชาญเปิดบ้านหลังนี้เป็นร้านหมอรักษาโรคด้วยยาตำราหลวง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คนทั่วไปจึงเรียกบ้านนี้ว่า "บ้านหมอชาญ" บ้านหมอชาญในปัจจุบันใช้เป็นบ้านอยู่อาศัย และยังคงเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้โบราณหลายอย่าง เช่น ลวดลายราวบันได เตียง ตู้ และนาฬิกาโบราณ

 • บ้านโภคบาล

บ้านโภคบาล

     บ้านโภคบาลเป็นบ้านไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน แบ่งเป็น 3 เรือน สภาพบ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในลักษณะเดิม มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้างเป็นบางส่วนเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำและปรับปรุงตามความจำเป็นบางอย่าง ได้แก่ เปลี่ยนพื้นบ้าน ทาสีตกแต่งบ้าน และปรับสภาพพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ปัจจุบันบ้านโภคบาลใช้เป็นบ้านอยู่อาศัย และเปิดจำหน่ายโปสการ์ด ของที่ระลึกต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และสัญญลักษณ์ของชุมชน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการดำเนินงานของชุมชน และยังเป็นศูนย์บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 • โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง

โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง

      โรงเจเทียงเซ็งตึ้งแห่งนี้ในอดีตเรียกชื่อว่า "เป็กแซตึ้ง" มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมเป็นสถานที่หยุดพักของชาวจีนที่เดินทางมาจากโพ้นทะเลก่อนจะเดินทางต่อไปยังที่อื่น และเป็นศาสนสถานของชาวจีนที่เข้ามาสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิม โรงเจเทียงเซ็งตึ้งมีลักษณะเป็นอาคาร 2 หลัง ต่อเนื่องกันด้วยโถงกลาง ด้านหน้าเป็นอาคารไม้ตกแต่งลวดลายฉลุสวยงาม ด้านหลังเป็นอาคารปูน ภายในยังมีพระพุทธรูปโบราณ และแท่นบูชาแบบจีน ปัจจุบันเปิดขายอาหารในเทศกาลกินเจทุกปี

 • บ้านไมตรีพานิช

​​​​​​​ไมตรีพานิช

     ตั้งอยู่ย่านตลาดล่างในชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นบ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งที่สะดุดตาผู้ที่เดินผ่านไปมา รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆ ที่จอดเรียงรายไว้ติดกับฝาบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ ภาพถ่าย และสิ่งของที่ประดับไว้ที่ข้างฝา ที่เจ้าของบ้านนำมาประดับและจัดแสดงไว้ วิทยุทรานซิสเตอร์โบราณ เทอร์โมมิเตอร์โบราณ ตะเกียงเจ้าพายุ ฯลฯ ที่ทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ยังใช้การได้ดีทั้งสิ้น หลังจากที่เพลิดเพลินกับการชม อย่าลืมอุดหนุนเจ้าของบ้านด้วยการซื้อขนมถุงน้อยๆ ที่ตั้งไว้หน้าบ้าน

 • บ้านฉั่วเซ้งฮวด

บ้านฉั่วเซ้งฮวด

     ลักษณะเป็นบ้านตึก 2 ชั้น 4 ประตู โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของบ้านยังคงลักษณะเดิมเหมือนเมื่อ 100 ปีกว่ามาแล้ว ฝาผนักบ้านก่อด้วยอิฐโบราณขนาดใหญ่ ซึ่งแต่เดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าของหลวงราชไมตรีและต่อมาเป็นมรดกตกทอดให้แก่บุตร สภาพของบ้านส่วนใหญ่ยังคงลักษณะเดิม คือ แบ่งส่วนของบ้านเป็น 3 ตอน ตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ตอนหน้าสำหรับค้าขาย และอยู่อาศัย ตอนกลางโล่งสำหรับซักล้าง ทำสวนครัว และมีบ่อน้ำ ตอนหลังเป็นครัว มีการเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านบ้างตามความจำเป็น จุดเด่นอยู่ที่ช่องลมเหนือประตูทั้ง 4 ช่อง และบานหน้าต่างชั้นบน ภายในบ้านยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตอย่างชัดเจน เช่น กลอนประตูไม้ เครื่องชั่งขนาดใหญ่ เตียงไม้ โต๊ะวางของหมุนได้ และสมุนไพรต่างๆ และบ้านนี้ยังเป็นสถานที่หนึ่งในการถ่ายทำละครเรื่อง "ไฟอมตะ" และถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาอีกหลายชิ้น

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 267  ถนนสุขาภิบาล เมือง จันทบุรี

 • ร้านสมุนไพรจีน จังกวงอัน

จังกวงอัน

     จังกวงอัน เป็นร้านขายยาจีนที่มีชื่อเสียงร้านแรก ๆ ในเมืองจันทบุรี มีอายุถึงปัจจุบันมากกว่า 100 ปี โดยอากง นายหยัง แซ่จัง ชาวจีนแคะได้เดินทางมาเมืองจันทบุรี เมื่อตอนอายุประมาณ 20 ปี ปัจจุบัน ร้านจังกวงอันจำหน่ายสมุนไพรไทยควบคู่ไปกับสมุนไพรจีน ส่วนใหญ่ยังคงรักษาสภาพเดิมเหมือนในอดีต มีการเก็บรักษาเครื่องมือและเครื่องใช้ในการค้าขายยาจีน เช่น ตู้ยาโบราณ เครื่องชั่งยา ครกตำยาทองเหลือง มีดหั่นยา ฯลฯ รวมทั้งยังได้ผลิตไอศกรีมกะทิรสมะพร้าวหวานหอมเย็นชื่นใจเพื่อจำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองจันทบุรี

 • ร้านปลาริมน้ำ

ร้านปลาริมน้ำ

     ร้านปลาริมน้ำ เป็นของนายวิเชียร และนางยงลักษณ์ ประสงค์ธรรม เชื้อสายจีนและเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นร้านปลาสวยงามร้านแรกของเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ. 2499 ได้เริ่มก่อสร้างบ้านเป็นอาคารปูนผสมไม้ชั้นบน โดยนำบานประตูซึ่งมีลวดลายสลักงดงามอายุร่วม 100 ปี จากบ้านเก่าของญาติมาติดตั้งทั้งชั้นบนและชั้นล่าง และในปี พ.ศ. 2504 เปิดบ้านเป็นโรงกลึง ร้านปลาริมน้ำเริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2510 โดยหาปลาพื้นเมืองในจังหวัด ซึ่งชาวบ้านจะจับมาขายให้ เช่น ปลาพระร่วง ปลากระทะ ปลาปักเป้า แล้วทางร้านรวบรวม ส่งขายลังปลาที่ตลาดนัดสนามหลวง กรุงเทพ ฯ และนำปลาสวยงามจากตลาดนัดสนามหลวงมาขายที่จันทบุรี เมื่อตลาดนัดสนามหลวงปิดตัวลงจึงเปลี่ยนไปรับปลามาจากตลาดจตุจักร ปัจจุบันร้านปลาริมน้ำได้อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องพันธุ์ปลาพื้นเมืองที่เคยมีในแม่น้ำจันทบุรี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 137  ถนนสุขาภิบาล เมือง จันทบุรี

 • ร้านจันทบุรีเบเกอรี่

จันทบุรีเบเกอรี่

     บ้านจันทบุรีเบเกอรี่มีลักษณะบ้านเป็นแบบบ้านชาวญวณชั้นเดียว ผนังก่อปูน มีจุดเด่นคือซุ้มประตูลายฉลุไม้ที่มีความละเอียดสวยงามเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประกอบกิจการทำขนมปังมานานกว่า 30 ปี

อ้างอิง : http://www.chanthaboon.net/

ชมพลอยสวยเมืองจันท์

 • ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

พลอย

     เป็นศูนย์แสดงและส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 8 ไร่ ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอัญมณี ตลอดจนกระบวนการผลิตอัญมณีในขั้นตอนต่างๆ เป็นศูนย์กลางการค้าส่งเสริมธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย ที่จัดไว้ในลักษณะของนิทรรศการอีกด้วย พื้นที่โดยรอบมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ประดับด้วยงานประติมากรรมไว้อย่างสวยงาม เปิดบริการ 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่อยู่ 1/29 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 303 118

 • ตลาดพลอย จันทบุรี

ตลาดพลอย

     ตลาดพลอย จันทบุรี เป็นแหล่งศูนย์รวมอัญมณี ซึ่งจะมีในวันศุกร์ และวันเสาร์อาทิตย์ บนถนนตรีรัตน์, ถนนศรีจันท์ ตรอกกระจ่าง ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี ตั้งแต่ 09.00 น.ตลาดแห่งนี้ก็จะคึกคักเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ที่มานำเม็ดพลอยสวยๆ เนื้องามๆ มาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าพลอย ซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาติ

ที่อยู่ ถนนศรีจันทร์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี

อ้างอิง http://www.chanthaboon.net/

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

     โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัด จันทบุรี  หรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด โบสถ์ คาทอลิก แห่งนี้เป็น โบสถ์ ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ และกล่าวกันว่า มีความงดงามมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบัน มีกำหนดเวลาการเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตามเวลาการถวายมิสซาในวันธรรมดา 2 ครั้ง เวลา 6.00-7.00 น. และ 18.00 – 19.45น. และในวันอาทิตย์ 3 ครั้ง เวลา 6.15 น. 8.30 น. และ 19.00 น. หรือติดต่อล่วงหน้า โทร. (039) 311-578 ให้แต่งกายสำรวมสุภาพ

อ้างอิง : http://travel.mthai.com/

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

     ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาสูงสุดอยู่ในระดับความสูง 1,000 เมตร มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกกระทิง และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีเนื้อที่ประมาณ 58.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,444.05 ไร่ สถานที่น่าสนใจ

 • ยอดเขาพระบาท

เขาคิชกูฎ

เขาคิชกูฎ

     บริเวณยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับตำนานทางพระพุทธศาสนาได้แก่รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สภาพพื้นที่บนยอดเขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลกๆ ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี ประชาชนหลายหมื่นคนจะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุร นอกจากนี้ยอดเขาพระบาทยังมีอากาศเย็นสบายและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นไกลไปถึงชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรี ได้ใช้ยอดเขานี้เป็นฐานเพื่อใช้ส่องกล้องดูข้าศึกทางทะเล และทำแผนที่ จึงทำให้ยอดเขานี้มีชื่อเรียกว่า ห้างฝรั่ง หรือเขาส่องกล้อง

 • น้ำตกกระทิง

น้ำตกเขากระทิง

     ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฎ มีความสูงถึง 13 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแบบต่างๆ กัน และมีแอ่งน้ำใสสะอาดลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นมีพืชจำพวก มอส เฟิน ขึ้นปกคลุมเต็มทั้งสองข้างลำธาร เขียวชะอุ่ม ชั้นน้ำตกที่สวยงามที่สุด คือ ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 ซึ่งสายน้ำไหลตกลงมาจากผาสูงชัน ส่งละอองน้ำฟุ้งกระจาย น้ำตกชั้นที่ 10 มีน้ำไหลแรงมากและไม่มีแอ่งน้ำ แต่เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำทุ่งเพลและผืนป่าดิบชื้นที่ปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น น้ำตกกระทิง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 500 เมตร สามารถพายเรือแคนูชมธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำหาดกระทิงและน้ำตกกระทิง

 • น้ำตกคลองช้างเซ

 

     น้ำตกคลองช้างเซ

     อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 12.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงชัน มีชั้นน้ำตก 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 10 เมตร และมีน้ำไหลตลอดปี บริเวณใกล้ธารน้ำตกมีสถานที่กางเต็นท์พักแรมและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางและดูแลความปลอดภัย น้ำตกตั้งอยู่ในหุบเขาบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาพระบาท เดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คก.1 (เขาพระบาท) ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ช่วงต้นของเส้นทางจะมองเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนทุ่งเพล เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและการดูนก

 • น้ำตกคลองกระสือ

น้ำตกคลองกระสือ

     เป็นธารน้ำตกขนาดใหญ่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและพักผ่อน บรรยากาศสงบร่มรื่น อยู่บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.2 (คลองไพบูลย์) ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 8 กิโลเมตร

 • เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

     มีอยู่หลายเส้นทางซึ่งมีจุดที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป เช่น ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปน้ำตกกระทิง มีทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 800 เมตร และ 4 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกคลองช้างเซ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ที่อยู่  : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ. กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

โทรศัพท์ 0 3945 2074 โทรสาร 0 3930 9129

อ้างอิง : http://www.chanthaboon.net/

http://travel.sanook.com/

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพริ้ว

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพริ้ว

     น้ำตกพลิ้ว ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร และมีปลาพลวง อยู่ตลอดลำน้ำ พลิ้ว มาจากภาษาชอง ซึ่งแปลว่าทราย หรือหาดทราย เมื่อมาถึงก็จะมีที่จอดรถให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และก็จะมีร้านค้าที่ขายอาหาร น้ำดื่ม รวมไปถึงถั่วฝักยาวเพื่อเอาไว้ให้ปลากิน ซึ่งราคาคนไทย ผู้ใหญ่ : 40 บาท เด็ก 20 บาท เส้นทางขึ้นน้ำตกจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดทำเส้นทางเอาไว้ เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ เมื่อเดินมาอีกสักนิด เราก็จะเห็นทางแยกไปทางขวา มีลักษณะเป็นเนินเขาจะเป็นบริเวณจุดชมวิว ค่ายพักแรม และสถานที่กางเต๊นท์ ก่อนที่จะไปถึงน้ำตกพลิ้ว เราจะเห็นอนุสรณ์สถาน พิระมิดพระนางเรือล่ม อลงกรณ์เจดีย์ (จุลศิรจุมพฏเจดีย์) และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยพิระมิดนี้ เป็นสถูปพระนางเรือล่ม พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อเดินลงมาถึงบริเวณด้านล่าง จะพบกับแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำใส มีปลามากมาย ปลาชนิดนี้มีชื่อว่า “ปลาพลวงหิน”  ซึ่งนิยมนำถั่วฝักยาวมาโยนให้เป็นอาหาร

ที่อยู่ : ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร

ค่าเข้าชม : คนไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท | ต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท

อ้างอิง : http://www.chanjeed.com/

โอเอซิสซีเวิลด์กับการโชว์โลมาแสนรู้

โอเอซิสซีเวิล์ด

     โอเอซีส ซีเวิลด์ เปิดการแสดงโลมาโชว์ทุกวัน การฝึกโลมาฝึกแบบไทยโดยใช้สัญญาณมือไม่ใช้นกหวีด ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมเด่น ๆ ในการโชว์กว่า 30 รายการไม่ว่าจะเป็นการลอด 5 ห่วงของน้องเอ การกระโดดสูงที่สวย สง่างาม ของสิงห์สมุทร พุดซ้อน น้องเอกลูกโลมาที่ชอบเตะบอลใบยักษ์และชอบเตะบอลออกนอกบ่อแสดงเพื่อให้ท่าน ผู้ชมได้มีกิจกรรมร่วมและได้เล่นกับน้องเอก การสปินนิ่งโชว์เป็นชุดที่โลมากระโดดขึ้นมาเหนือผิวน้ำและบิดตัวโชว์กลาง อากาศ และปิดท้ายด้วยสกีโลมา ที่ถือเป็นสุดยอดของการแสดงกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของเทรนเนอร์และ โลมา 2 ชีวิต และพากันสกีโชว์ไปรอบ ๆ สระแสดงที่ท่านผู้ชมหลายท่านการันตีว่าการแสดงที่ โอเอซีส ซีเวิลด์ ไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลย

      โอเอซีส ซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้นโอเอซีส ซีเวิลด์ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย จับได้ สัมผัสได้ ชนิดที่เรียกว่า “เนื้อแนบเนื้อ” กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็น ครั้งหนึ่งในชีวิต

ที่อยู่ : บ.ไทยดอลฟินแนเรียม (โอเอซีส ซีเวิลด์ ) จำกัด 48/2 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โทร. 039-499-222 , 039-363-238 Fax :  039-363-239 , 039-499-223

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

คุ้งกระเบน

คุ้งกระเบน

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2524  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง สำนักงานจังหวัดจันทบุรี กรมที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน สำนักนโยบายและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ และอื่น ๆ เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการบ้านพักสำหรับบริการหน่วยงานรัฐที่ไปจัดอบรมสัมมนาด้วยโดยต้องติดต่อล่วงหน้า

 • สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (อ่าวคุ้งกระเบน)

คุ้งกระเบน

      เป็นสะพานทางเดินทอดตัวคดเคี้ยวไปตามแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งจะผ่านพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเดิมที่สมบูรณ์และพื้นที่ฟื้นฟู โดยผสมผสานระหว่างการปลูกป่าและการเลี้ยงปลากะพงขาว ตลอดเส้นทางเดินมีศาลาสื่อความหมายอธิบายให้ทราบถึงประโยชน์ระบบนิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหารในแง่มุมต่างๆ ของป่าชายเลนเส้นทางเดินดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1,600 เมตร มีแปลงสาธิตเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย โดยจะเลี้ยงขวางคลองน้ำทิ้ง เพื่อให้หอยนางรมดักจับกินแพลงตอนที่ปะปนมากับน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง และปล่อยน้ำดีออกมากับน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

ที่อยู่ : อ่าวคุ้งกระเบน เลขที่ 31 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

อ้างอิง : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen

http://www.chanthaboon.net/

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

แสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ

แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

     ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และการผักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำการบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา 08.30น. – 16.30 น. มีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ในพื้นที่ระยะที่ 1 และพื้นที่ระยะที่ 2 จำนวน 17 ตู้ รวมทั้งตู้หลอด และอุโมงค์ สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบนและความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำต่ออ่าวคุ้งกระเบน พันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบตามแนวปะการัง และโขดหินตลอดแนวชายหาดแหลมเสด็จ – ชายหาดเจ้าหลาว เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะรัง, ปลากะพงแดง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน และปลากระเบน เป็นต้น เวลาเปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 17.30น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้บริการ และจะปิดให้บริการในวันถัดไป)

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ้างอิง : http://www.aquariumthailand.com/chanthaburi-aquarium.html

ตลาดผลไม้เนินสูง

ตลาดผลไม้เนินสูง

      เป็นตลาดที่อยู่ข้างทางหลังจากที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงต่างให้ความสนใจจอดรถลงมาแวะซื้อผลไม้ขึ้นชื่อหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ และลองกอง รวมทั้งของฝากด้วย เช่น ทุเรียนทอดกรอบ น้ำสำรอง สละลอยแก้ว ลูกอมทุเรียนกวน และอื่นๆ อีกมามากมาย เพื่อซื้อกลับไปเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ที่อยู่ : ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี

อ้างอิง : http://www.manager.co.th/

หาดเจ้าหลาว

หาดเจ้าหลาว

หาดเจ้าหลาว

    หาดเจ้าหลาว เป็นหาดที่มีทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลงแนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เป็นหาดที่สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล จึงได้รับความนิยมในการไปพักผ่อนตากอากาศ ชายหาดด้านตะวันออกเป็นแหลมหิน บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่น่าชม หรือจะเดินเล่นตามเนินเขา หรือจะมานั่งตกปลาเก๋าก็ได้ จากหาดนี้ไปไม่ไกล สามารถออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดำ หมึก ปลากะรัง ปลากะพ ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถหาเช่าเรือท้องกระจกได้ตามร้านอาหารหรือที่พักบริเวณริมหาด ค่าเช่าประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ ที่บริเวณหาดเจ้าหลาวมีโรงแรมและรีสอร์ทสำหรับพักผ่อนตากอากาศเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่อยู่ : ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทางด้านตะวันออกของอ่าวคุ้งกระเบน

อ้างอิง : http://www.chanthaboon.net/

กินย่านเก่าชุมชนริมน้ำจันทบูร

 • ก๋วยจั๊บป้าไหม

ก๋วยจั๊บป้าไหม

     ก๋วยจั๊บป้าไหมเป็นร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรโบราณที่ย่านท่าหลวง ชุมชมริมแม่น้ำจันทบูร เปิดขายมาหลายสิบปี ความพิถีพิถันในการทำก๋วยจั๊บรสชาดเข้มข้น อร่อยไม่เปลี่ยนแปลง

 • ข้าวตังโบราณ

ข้าวตังโบราณ

 • ร้านแม่กิมเซีย

ร้านแม่กิมเซีย

 • ขนมเทียนแก้วลุงจุ่น

ขนมเทียนแก้วลุงจุ่น

 • ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล เจ๊อี๊ดริมน้ำ

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เจ๊อี๊ดริมน้ำ

 • ขนมไข่ป้าไต๊

ขนมไข่ป้าไต๊

 • ไอศกรีมโบราณตราจรวด

ไอศกรีมโบราณตราจรวด

     ร้านไอศกรีมตราจรวด เป็นอาคารปูนผสมไม้สองชั้น อายุกว่า 100 ปี ด้านหน้าเป็นตึกแบบยุโรป ในอดีตบ้านนี้เป็นของตระกูลหลวงราชไมตรี ประมาณปี 2502 ได้เปิดเป็นโรงงานทำไอศกรีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของเมืองจันท์ สิ่งที่มีคุณค่าของบ้านนี้ได้แก่ ลวดลายฉลุสวยงาม อุปกรณ์ทำไอศกรีม และกระติกกลมบรรจุไอศกรีมแท่งโบราณ โดยยังคงการผลิตไอศกรีมชนิดดั้งเดิมไว้ด้วยเอกลักษณ์รสชาดที่ทำขายมานานกว่า 50 ปี

 • น้ำมะปี๊ด หน้าวัดเขตร์

น้ำมะปี๊ด วัดเขต

 • ร้านท่ามาจัน

ร้านท่ามาจัน

 • ร้านอาหารริมแม่น้า ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร

     ฝั่งร้านอาหารจะติดริมน้ำ วิวสวย บรรยากาศดีที่นี่เค้ามีโรงแรมแบบ Boutique Hotelให้พักด้วยโรงแรมเก๋ๆ มีแค่ไม่กี่ห้อง ตกแต่งแบบไม่ซ้ำกัน ร้านอาหารเปิดทั้งวัน เปิดให้บริการทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งร้านอาหารริมน้ำตกแต่งแบบไทยๆ สบายๆ อีกฝั่งมีแอร์ ตกแต่งแบบร่วมสมัย แนวๆหน่อย เหมาะมานั่งกินข้าว ฟังเพลงร้านเข้ากับบรรยากาศของย่านชุมชนริมน้ำดี

 • ร้านยินดีอาภรณ์

ร้านยินดีอาภรณ์

เมนูเด็ด เย็นฉ่ำยินดี , ชาเขียวปั่น , ปังนึ่งสังขยาใบเตย , ชามะนาว , เฟรนฟราย , เกี๊ยวซ่า , นักเก็ต

ร้านยินดีตั้งอยู่ชุมชนเก่าจันทบูร อยู่ริมน้ำ บรรยากาศดีมาก อาหาร เครื่องดื่มมีให้เลือกมากมาย ราคากันเองสุดๆ อร่อย สะอาด เป็นร้านที่นิยมของคนที่นี่ มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มมากมาย

อ้างอิง : www.wongnai.com

www.paiduaykan.com

th-th.facebook.com/media/set/?set=a.447861521892398.114300.297828976895654&type=1

www.chanjeed.com

7 ร้านอร่อยคู่เมืองจันท์

 • จันทรโภชนา

จันทรโภชนา

จันทรโภชนา

จันทรโภชนา

      ร้านจันทรโภชนา มีประวัติความเป็นมากว่า 50ปี เป็นร้านเล็กๆในตลาดเมืองจันทบุรี ถือเป็นร้านอาหารที่ได้ “เชลล์ชวนชิม” ร้านแรกในจังหวัดจันทบุรี เลยทีเดียว (ในปีพ.ศ. 2516) ปัจจุบันมี คุณป้าไพจิตต์ วนานันท์ ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณละอองก็ได้สานต่อเจตนารมณ์ โดยนำอาหารพื้นเมืองจันทบุรี อย่าง “แกงหมูชะมวง” มาบรรจุลงกระป๋อง เพื่อเป็นของฝากให้คนที่มาเที่ยวจันทบุรีได้ซื้อกลับไปกินกันที่บ้านที่โดดเด่นอีกอย่างของร้านจันทรโภชนา ที่ร้านจะมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เข้ากับฤดูกาลต่างๆ อย่างเช่น ช่วงฤดูผลไม้ก็จะนำผลไม้มาทำเป็นอาหารนั่นเอง ร้านจันทรโภชนา มี 2สาขา คือ สาขามหาราช และ สาขาเบญจมราชูทิศ มาดูเมนูอาหารของร้านนี้กัน ได้แก่ มัสมั่นไก่ใส่ทุเรียน, ยำมังคุด, ส้มตำทุเรียน, ปลาต้มระกำใส่กระวาน, ถั่วฝักยาวผัดกุ้งแห้งใส่กะปิ, แสร้งว่า, กระวานผัดฉ่าไก่ และ สละลอยแก้ว ส่วนเมนูที่มาแล้วห้ามพลาด ก็คือ แกงหมูชะมวง ถือเป็นของดีที่ควรสั่ง มีแบบกระป๋องไว้สั่งกลับบ้านด้วย ขอบอกว่า อร่อยมาก!

ที่อยู่ : ร้านดั้งเดิม  ตั้งอยู่บนถนนเบญจมราชูทิศ ตรงข้ามกับโรงแรมเกษมศานติ์

ร้านใหม่  ตั้งอยู่ที่แฟมมิลี่เซนเตอร์ 86/20 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

โทรศัพท์: 039 327 179 แฟกซ์: 039 327 178

www.truelife.com

http://www.chanthaboon.net/

 • เจ๊เพ็ญ เย็นตาโฟ

เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ

     เปิดขายมานานกว่า 50 ปี โดยเจ้าของสูตรต้นตำรับ คือ เจ๊เพ็ญ “นางเพ็ญจันทร์ คงประการ” โดยมีทายาทสืบทอดกิจการร้านเย็นตาโฟต่อมา ซึ่งปัจจุบันร้านเย็นตาโฟเจ๊เพ็ญเปิดให้บริการ 2 สาขา เย็นตาโฟทะเล จะเลือกใส่ปู และกั้งที่สดเท่านั้นถึงจะอร่อย ซึ่งที่เลือกกั้งเพราะเป็นสัตว์ทะเลที่มาจากธรรมชาติจริงๆ ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในฟาร์มได้ และเนื้อกั้งจะเป็นเนื้อหลวม เนื้อไม่แน่นเหมือนกุ้ง ทำให้กินได้เรื่อย สำหรับราคาเย็นตาโฟทะเล ปู กั้ง เริ่มต้นที่ 80 บาท 100 บาท ไปจนถึงพิเศษ 200 บาท (ราคา 200 บาท จะใส่เนื้อปู กรรเชียงปู และกั้งผ่านการเอาเปลือกออกแล้วอีก 1 ตัว) ในส่วนของเมนูอื่นๆ มีเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ต้มยำ เต้าหู้ทอด หมูย่างช่อชะมวง

โทร. 08-5823-8019

อ้างอิง http://www.manager.co.th/

 • ผัดไทยอิ่มอร่อย

ผัดไทอิ่มอร่อย

ผัดไทยอิ่มอร่อย

ที่อยู่ ศรีรองเมือง (สะพานขาว ตลาดน้ำพุ) จันทนิมิต , เมืองจันทบุรี , จันทบุรี โทร 039-324301

อ้างอิง https://www.wongnai.com

 • ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง

     ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนั้นมีเฉพาะที่จันทบุรีเท่านั้น  ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงจึงหมายถึงก๋วยเตี๋ยวที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ผ่านการโขลกนำมาทำน้ำซุป ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับของร้านก็คือสมุนไพรที่ชื่อว่า “เร่ว” ลักษณะคล้ายข่า มีกลิ่นหอม เมื่อนำมาโขลกปรุงเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เมนูหลักๆของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง มี ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ทั้งเส้นจันท์(เส้นเล็ก) เส้นใหญ่ เส้นหมี่ขาว เส้นหมี่เหลือง วุ้นเส้น เเถมยังเลือกเพิ่มเนื้อหมู ตับ เนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรังอยู่ตรงที่ น้ำซุปจากกระดูกหมู ใส่ดอกผักชี ข่า ตะไคร้ สับปะรดตราดสีทองห่ามๆ รสเปรี้ยวแซมหวาน และเร่วหอม สมุนไพรพื้นถิ่นเมืองจันท์ที่ส่วนเหง้าช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ให้น้ำซุป บุบในครกพอแตก แล้วนำทั้งหมดลงต้มในน้ำซุป ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลอ้อยและพริกขี้หนูสวนตำผสมน้ำส้มสายชู เคี้ยวจนได้เป็นน้ำหมูเลียงที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ที่อยู่  : 60/1 หมู่ 12 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี

อ้างอิง : http://www.chanjeed.com/

 • ข้าวต้มมิตรอนันต์

ข้าวต้มมิตรอนันต์

     เมนูเด็ด จับฉ่าย , ไก่สับ , ปลากะพงทอดกระเทียม ร้านเก่าแก่ ถูกใจทั้งคนท้องถิ่นและต่างถิ่น ราคามิตรภาพ อาหารอร่อยพอดีๆ ไม่เน้นจัดจ้าน แต่ประทับใจในความธรรมดาสามัญ โดยเฉพาะ “ไก่สับ” ที่สับได้สด หวาน ยิ่ง "น้ำจิ้ม" เด็ดมาก มีส่วนผสมของเต้าเจี้ยว ออกเปรี้ยวนำ กลมกล่อมเต้าเจี้ยว เผ็ดตามเบาๆ อร่อยสุดๆ ส่วนเมนูร้านข้าวต้ม อย่างเช่น หอยลายผัด/ผัดกุยช่ายกลมกล่อมทุกเมนุ

ที่อยู่ : ถนน ท่าแฉลบ (ตรงข้ามโรงแรมอีสเทิร์น อยู่ทางด้านซ้ายมือ) วัดใหม่ , เมืองจันทบุรี

 อ้างอิง : https://www.wongnai.com/

 • โจ๊กเจ๊แดง

โจ๊กเจ๊แดง

     รายการอาหาร โจ๊ก สารพัดรูปแบบ อร่อยมากและมีราคาถูก มีโจ๊ก ข้าวกล้อง ใส่ ไข่เยี่ยวม้า ใส่เครื่องใน หมูเยอะ เครื่องเยอะ หอมไปทั้งตลาด เปิดบริการ ทุกเย็น

ที่อยู่ : ทางเข้าตลาดน้ำพุ ข้างกรุงไทยเก่า ริมถนนขวาง ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

อ้างอิง : http://th.openrice.com/

https://www.facebook.com/pages/ร้านโจ๊กป้าแดง

 • หมึกย่างป๋าธง

 หมึกย่างป๋าธง

    ร้านธงชัยปลาหมึกย่างที่ตลาดน้ำพุที่นอกจากจะมีปลาหมึกย่างหอมกรุ่น บดบางยาว ราดน้ำจิ้มที่รสชาดอร่อยถึงใจไม่มีใครเทียมแล้ว ยังมีน้ำซาสี่ (น้ำโคล่าอัดลม) และน้ำรสผลไม้อื่นๆ อัดลม แสนอร่อยชุ่มคอชื่นใจ และดับกระหายได้เป็นอย่างดีไว้บริการลูกค้าที่นี่มานานเกือบ 50 ปี

อ้างอิง : http://www.chanthaboon.net/

จิบกาแฟ ทานขนมที่เมืองจันท์

 • Latte coffee house

latte coffee house

latte coffee house

    ลาเต้ คอฟฟี่ เฮ้าส์ (ลาเต้ ริมน้ำ เดิม) เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำจันทบุรี ลักษณะเป็นบ้านหลังย่อม ภายนอกทาสีขาวเห็นแล้วสะดุดตา ออกแบบสร้างและตกแต่งภายในอย่างดีในสไตล์บ้านยุโรป มีที่นั่งจิบการแฟในบรรยากาศสบายๆ และยังมีการจัดตกแต่งมุมเก๋ๆ ไว้ให้นั่งกินกาแฟ และถ่ายภาพกันด้วย พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และที่จอดรถยนต์กว้างขวางสะดวกสบาย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนยามว่าง หรือพบปะพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูง เปิดบริการ : 8.00 - 21.30 น. ทุกวัน

ที่อยู่ : ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

อ้างอิง : http://www.chanthaboon.net/

 • Coffee lover

coffee lover

coffee lover

coffee lover

     อยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี เค้กอร่อยๆที่เราทานตามร้านกาเเฟชื่อดังในจันทบุรีหลายๆร้าน นั้นเป็นเค้กฝือมือของร้าน  Coffee lover  ร้านนี้นั้นเอง ดังนั้นเราลองมาเเวะชิม เค้กอร่อยๆจากร้านต้นฉบับกันดีกว่า เมนูแนะนำเค้กใบเตยฝอยทอง เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของเค้กใบเตยกับฝอยทอง เค้กมะพร้าวอ่อน  รสชาติที่นุ่มละมุมของมะพร้าวช่างเข้ากันกับเค้กเหลือเกิน เค้กช็อกโกเเลต หน้านิ่ม ช็อคโกเเลตเป็นชั้นๆอร่อยกำลังดี

ที่อยู่ มหาราช (ถนนคลองขุด หลังวัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี )

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

 • Sweet at moon

sweet at moon

sweet at moon

     ร้าน Sweet At Moon หรือ “หวานจันทร์ ” เป็น Coffee Cafe ที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนริมน้ำ ซึ่งเป็นย่านที่นักเที่ยวชอบมาท่องเที่ยวมากที่สุด  ด้วยบรรยกาศของร้านที่ถูกตกเเต่งมาอย่างสวยงาม เเต่ดูเรียบง่าย มีชานออกไปให้ลูกค้าสามารถนั่งจิบกาเเฟพร้อมกับชมทิวทัศน์ของเเม่น้ำจันทบุรีได้ ในส่วนของเมนูเครื่องดื่มของทางร้าน Sweet At Moon มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชาเขียว ชาเย็น ชามะนาว โกโก้ นมสด  และอื่นๆอีกมากมายหลายเมนู ที่พิเศษมากๆคือ ชาเขียว ชาเย็น โกโก้ และนมสด สามารถมิกซ์กับ พุดดิ้ง เยลลี่ เฉาก๊วย โอริโอ้ หรือกล้วย ทำให้เมนูเครื่องดื่มธรรมดากลายเป็น เมนูใหม่ๆ มีให้รสชาติใหม่ๆให้ลิ้มลองกันครับ

ที่อยู่ 200 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี โทรศัพท์ 085 088 8919

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

 • Timeless coffee-wine-dine

Timeless coffee-wine-dine

      ร้านที่มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม การจัดร้านน่าดึงดูด ร้านนี้เรียกได้ว่า เป็นร้านเย็นเหล้าเช้ากาแฟ เพราะร้านนี้มีทั้ง กาแฟ ไวน์ อาหารและขนม ร้าน Timeless เป็นร้านที่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย มีทั้งเก้าอี้คู่รักรูปหัวใจให้ได้นั่งเล่นถ่ายรูป มีตู้โทรศัพท์สีแดงที่เห็นแล้วน่าเดินเข้าไปถ่ายรูปยิ่งนัก การตกแต่งภายในก็มีสไตล์สวยงามไม่แพ้กันครับออกแนวห้องสมุด มีตู้หนังสือเป็นผนัง มีหนังสือให้เราเลือกอ่านมากมาย และมีโต๊ะนั่ง มีบาร์สำหรับทำเครื่องดื่ม บรรยากาศโล่งสบาย ช่วงเวลาเย็นๆ ค่ำๆ นั่งดื่มไวน์ เบียร์เย็นๆ ที่มีให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งไวน์ ทั้งเบียร์ จะเป็นของไทยของนอกก็มีให้เลือกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว บรรยากาศภายนอกร้านมีทั้งสระน้ำและน้ำพุให้ดูเล่น แล้วยังมีบริเวณติดริมน้ำจันทบูรอีกด้วย ตอนกลางคืนนั่งกินอาหาร ฟังเพลงเพราะๆ  เมนูเด็ดร้านนี้มี  คาสโนว่า คาเฟ่ รสชาดเข้มข้น หอมกาแฟกำลังดี ชาเขียวไทม์เลส รสชาดกลมกล่อม และบลูโครัชโซ ฮันนี่โทสและวาฟเฟิลไทม์เลส เวลาเปิด ปิด : เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 24.00 น.

ที่ตั้ง  : 19 ซ.ท่าแฉลบ 1 ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทรศัพท์ : 039-320819,090-0693669

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

 • C.A.P.( Cafe And People)

C.A.P.( Cafe And People)

     ภายในร้าน จะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์รูปกระต่ายกำลังทำท่าเเปลกๆเหมือนดันรูปเเปดเหลี่ยม โคมไฟที่ทางร้านเเขวนเอาไว้มากมาย ออกเเนวไซไฟ ที่ร้าน C.A.P ก็มีที่นั่งโซนข้างนอกได้นั่งชิลๆ โดยเเต่ละโซนก็ประดับไปด้วยสัญญลักษณ์ของร้านที่เต็มไปด้วยกระต่ายในอริยาบถต่างๆ ทางร้านมีเมนูหลากหลายให้เพื่อนๆได้มาลองชิม ส่วนเมนูที่เเปลก อัฟโฟกาโต้ (ไอศครีมวนิลาราดด้วยเอสเฟรสโซ่ 1 ช๊อต) กาเเฟดริป ทางร้านจะคัดสรรเมล็ดกาเเฟมาจากสามเเหล่งที่มีชื่อเสียง เมล็ดกาเเฟจากเกาะสุมาตรา ,เมล็ดกาเเฟจากอินเดิย เเละ เมล็ดกาเเฟจากภาคเหนือของไทยเรา Rabbit in Tokyo หรือจะเรียกง่ายๆก็คือชาเชียวปั่นนั้นเองครับ เเต่ชาเขียวปั่นที่ร้าน C.A.P นั้นจะใช้ ชาเขียวมัทฉะมาปั่นทำให้ได้ทั้งความนุ่ม เเละความหอมของชา คาราเมล มัคคีอา เมื่อคาราเมลลงไปผสมกันกาแฟเอสเฟรสโซ่และนมที่อยู่ข้างล่างอย่างช้าๆทำให้คนดื่มได้รับรสชาติที่รสชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ รอขจนคาราเมลจากด้านบนค่อยๆผสมเข้ากับกาแฟและนมจนลงตัว สำหรับคนดื่มกาแฟแล้ว คาราเมลมัคคีอาโต้ เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด เวลาเปิด-ปิด : อังคาร – อาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์)10.00 – 20.00 น.

ที่อยู่ : ย่านชุมชนริมน้ำ ร้านอยู่ตรงข้ามส้มตำป้าภา โทร  085 499 6266

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

 • Gatto Cat Cafe

 gatto

gatto

      คาเฟ่เเมวเเห่งเเรกของจันทบุรี เพิ่งเปิดมาได้ไม่นาน น้องเเอนนา สาวน้อยน่ารัก หนึ่งในเจ้าของ Gatto Cat Cafe บอกว่าที่คิดจะทำ คาเฟ่เเมวขึ้นมาก็เพราะว่า เป็นคนรักเเมวมากๆ เเถมที่บ้านยังเลี้ยงเเมวไว้หลายสิบตัว

ที่อยู่ : 25/17 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี โทร  091-408-4250

อ้างอิง http://www.chanjeed.com/

ที่มา – นิตยาสารขวัญเรือน ฉบับที่ 1042 ปักษ์หลังเดือนเมษายน 2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :admin 11 May 2016 11:08:59 223.24.19.xxx
ประมาณเดือน พค ของทุกปี มีเทศกาลผลไม้ แห่รถยาวเหยียดเป็นกิโลเมตร แถมชิมผลไม้ฟรี ใครสนใจแวะไปนะครับ ฟินิกซ์เปรี้ยวปากละ ...อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กรอบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร
top100thailand 29 Apr 2018 02:54:37 178.209.51.xxx
การจัดระเบียบร่างกายอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆ แล้วสำคัญเช่นกัน ลองส่องกระจกแล้วยืดตัวตรง คุณเห็นความแตกต่างหรือไม่? ร่างกายคุณดูดีขึ้น หน้าอกดูนูนขึ้น รูปร่างดูแบบบางและสง่าขึ้น ดังนั้นอย่าลืมที่จะจัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้อง รวมกับการออกกำลังกายซึ่งทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน รวมทั้งการออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายะทำให้หน้าอกของคุณดูดีขึ้น การออกกำลังกายจำทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ทำให้รูปทรงของหน้าอกดูกลมกระชับ ไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายที่ยิม เพียงแค่การวิดพื้นธรรมดาก็สามารถช่วยกระชัยกล้ามเนื้อได้แล้ว. top100thailand.org/hammer-of-thor คุณสามารถหาอ่านรีวิวของผลิตภัณฑ์นี้ได้จากที่อื่น ๆ แต่จากตัวอย่างที่เรายกมาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างชัดเจน หากคุณตัดสินใจลองใช้ เราชื่อว่าอีกไม่นานคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยอย่างแน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณคนใหม่ที่เร้าร้อนกว่าเดิม อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้. [url=http://top100thailand.org/]top100thailand.org[/url] ขอบคุณที่มา