SWOT Analysis พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 17 Mar 2016 19:42:35
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

     SWOT Analysis พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
     วิเคราะห์ SWOT จะช่วยนักการตลาดจริงหรือ ?
     ควรวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหน ?
     กิจการทั่วไป งานการศึกษา ร้านค้า งานบริการ โรงแรม วิเคราะห์ SWOT?
     รูปแบบในการวิเคราะห์ธุรกิจ แต่ละพื้นที่และขนาดธุรกิจ มีความแตกต่างกันไป ปัจจุบันคิดอะไรไม่ออก เจอทางตันของธุรกิจ ทุกคนมุ่งตรงไปที่การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง ของการตลาด ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย
     แต่แท้จริงแล้วการวิเคราะห์เหล่านั้นเป็นเพียงตัวช่วย ส่วนหนึ่งในการแสวงหาปัญหา จุดเล็ก จุดน้อยที่เกิดแก่องค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจมีหลายแบบ พึงใช้ให้เกิดความเหมาะสม ทันเหตุการณ์ ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวในบทต่อไป
     ในบทนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงหลักการนำ SWOT Analysis ไปใช้ในการดำเนินงานในองค์กร ให้ตรงจุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนและในบทถัดไปจะกล่าวถึงกลยุทธ์การวางแผนให้ตรงเป้าหมาย
     SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์ จุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) และ อุปสรรค(threats) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 

    ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนี้ จำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุม ติดตามประเมินผล ผลกระทบแต่ละด้านที่มีต่อองค์กรให้ถี่ถ้วน
หลักการบริหารการตลาดที่ดีนั้น นักการตลาดต้องค้นหาปัญหาให้พบ พัฒนาแต่ละจุด สร้างผลกำไรให้เกิดด้วยการสร้างโอกาสที่แตกต่าง แทรกแซงหรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่ม มีการบริการ นวัตกรรม หรือ ข่าวสารใหม่ๆมานำเสนอกลุ่มลูกค้า อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ เมื่อวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาส เสร็จเรียบร้อยและได้คำตอบในแผนงานนั้นๆ ไม่มีทีมงานวิเคราะห์หรือทีม Survey อย่างต่อเนื่อง จบงานแล้วจบกัน
ในการวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสนั้น นักการตลาดจะพบว่า อาจมีการผันแปรไปตาม สถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี หรือการแข่งขันทางการตลาด บางครั้งอุปสรรคที่พบอาจสร้างโอกาสทางการตลาด ในทางกลับกันโอกาสที่พบอาจเป็นพบสรรคในอนาคตได้
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน 

    การวิเคราะห์ปัจจัยภายในนี้ เป็นการประเมินภายในองค์กร โดยหลักการตลาดที่ดีนั้น ยึดหลักการวิเคราะห์เพื่อนำจุดแข็งที่มีอยู่ มาเป็นกลยุทธ์ลบจุดอ่อนที่พบในธุรกิจของตนเอง สิ่งที่นักการตลาดพลาดไม่ได้คือ ต้องพัฒนาจุดแข็งให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา นั่นหมายถึง การตลาดอยู่กับที่ไม่ได้ ไม่มีคำว่าดีแล้ว หรือดีที่สุด แต่ใช้คำว่า “ดีขึ้น” ควรมีการวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งเป็นไตรมาส อย่างต่อเนื่อง ไม่ประมาทในจุดแข็งที่มีอยู่พร้อมพัฒนาให้มีนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา
ตัวอย่างกรณีศึกษา วิเคราะห์จัดตั้งธุรกิจสำหรับคนเมือง

    ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้าน ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเปิดตัวตามหอพัก หมู่บ้าน คอนโดขึ้นจำนวนมาก ราคาไม่แพง ซักได้ครั้งละมากๆ แต่ปัญหา คือ ซักผ้าอย่างเดียวไม่มีบริการรีด ทำให้ต้องเสียเวลารีด
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง เช่น ซัก อบ รีด เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ปัญหาของผู้ใช้บริการ ที่ตามมาคือ ร้านดังกล่าวมีเวลา เปิด ปิดทำการ ทำให้คนทำงานในเมือง คนทำงานออฟฟิศ ไม่ได้รับความสะดวกนื่องจากกลับไม่เป็นเวลา 

    ธุรกิจบริการรับซักรีด 24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Washbox24 วอช บ็อกซ์ 24” จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบโจทย์คนกรุง ที่ไม่มีเวลา ชอบความสะดวกสบาย
เจ้าของ คือ คุณ นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ สนใจทำธุรกิจนี้ เริ่มแรกพบอุปสรรค เรื่องตู้ล็อกเกอร์ ที่นำมาใช้ บางที่ราคาแพงเกิน ตู้ละเป็นล้านบาท บางที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงมีกระบวนการผลิตตามสเปคตนเอง และสร้างโอกาสหรือหาจุดขาย
โดย นำตู้ล็อกเกอร์ ดังกล่าวไว้ที่แหล่งคนทำงานออฟฟิศพักอาศัย เช่น คอนโดย่านลาดพร้าว สุขุมวิท ช่วงแรกมีพนักงานแนะนำการใช้ตู้ ปัจจุบันมีทั้งเฟรนไชส์และสาขาตนเองกว่า 50 สาขา

จากข้อมูลเบื้องต้น

จุดแข็ง(strengths)
     : เจ้าของธุรกิจมีความตั้งใจจริง ,มีแนวคิดทันสมัย,มีต้นทุน,บริการรวดเร็ว,บุคลากรพร้อม,ตู้ล็อกเกอร์สั่งทำเฉพาะ,ใช้เทคโนโลยีตอบรับอัตโนมัติ ,เปิด 24 ชั่วโมง
จุดอ่อน(weaknesses) 
     : ระยะเวลานานขึ้นล็อกเกอร์อาจชำรุดได้ ,มีระบบเฟรนไชส์ การบริการอาจแตกต่าง
โอกาส(opportunities)
     : คอนโด ห้องชุดในเมืองมีจำนวนมาก,ส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศ ,รถติด ,เลิกงานดึก,ชอบความสะดวกสบาย ,ร้านซักรีด เปิด ปิดเป็นเวลา
อุปสรรค(threats)
     : ตู้ล็อกเกอร์นำเข้าราคาแพง,เคลื่อนย้ายเสียหายง่าย,ทำเลตั้งวางตู้เฉพาะที่ ,เสื้อผ้าลูกค้าอาจสูญหาย ชำรุด,ราคาร้านซักรีดถูกกว่า,ตู้ล็อกเกอร์ใช้นานชำรุด,คู่แข่งทางธุรกิจมีเพิ่ม
นี่คือส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์แต่ละปัจจัยนั้น ควรมีเหตุและผลเกื้อหนุน มีระยะเวลาศึกษา ให้ได้ที่มาของข้อมูล ไม่ใช่วิเคราะห์เองฝ่ายเดียว

คำถามท้ายบทเรียนสำเร็จรูป


     บริษัท ABC Jeans จำกัด ได้ผลิตกางเกงยีนส์ทั้งหญิงและชาย จำหน่ายทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยการผลิตนั้นใช้ทั้งเครื่องจักรและพนักงาน ในการตัดเย็บตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปีนี้จะสามารถผลิต 10 ล้านตัว แยกเป็นกางเกงยีนส์ชาย ทั้งหมด 5ล้านตัว/ปี กางเกงสำหรับสตรี 3 ล้านตัว/ปี กางเกงสกินนี่สำหรับวัยรุ่น 2 ล้านตัว/ปี โดยประชาสัมพันธ์ลงบนเวบไซต์ของบริษัท จัดรถเคลื่อนที่ ออกบูทตามห้างสรรพสินค้าและตลาดในระดับกลาง ในแต่ละเดือนมีสินค้าโปรโมชั่น หลายรายการ หลังดำเนินธุรกิจมา 2 ปี รายได้ในปีแรก และปีที่ 2 ไม่เติบโตขึ้น และมีแนวโน้มกางเกงยีนส์สำหรับสตรี ยอดขายลงลงต่อเนื่องตามลำดับ เห็นได้ชัดจากไตรมาสแรกของปี แม้บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบการตลาดและวิเคราะห์ทุกปี ปัญหาที่บริษัทพบต่อมาคือมีคู่แข่งทางธุรกิจค่อนข้างสูง ทั้งสินค้าแบรนด์เนม ที่เป็นที่นิยมจากการโฆษณาทางสื่อต่างๆ สินค้าแฮนเมดที่มีราคาและต้นทุนต่ำ บริษัทจึงทำการประชุมฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนากางเกงยีนส์ให้เป็นที่รู้จักและมีกลยุทธ์ทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในแถบอาเซียน

คำถามชวนคิด

     หากท่านเป็นนักการตลาดบริษัทนี้ ท่านจะทำแผนวิเคราะห์ SWOT แต่ละด้านออกมาอย่างไร(จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,อุปสรรค และโอกาส)

.....................................................................................

ขอบคุณที่มาข้อมูล
Marketing Management By Philip Kotler,Kevin Lane Keller 2012.
The Practice Management By Peter Drucker 1954.
Managing For Results By Peter Drucker 1986.
http://www.smeleader.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :