สมรรถนะ (Competency Model) มีอะไรบ้าง

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 04 Mar 2016 00:12:32
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

competency model

          ปัจจุบันระบบสมรรถนะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีการกำหนดให้สอดคล้องไปตามนโยบายและขอบเขตการพัฒนาองค์กร ขึ้นอยู่กับความสำคัญและความจำเป็นแต่ละหน่วยงาน มีบางคำถามสงสัยว่า ทำไมสมรรถนะแต่ละหน่วยงานจึงมากน้อยไม่เท่ากันแล้วจะเอาอะไรมาประเมินว่าแผนกดังกล่าวทำงานดีหรือทำงานมากไป

          คำตอบคือก่อนอื่นนั้นนักทรัพยากรมนุษย์ต้องมาวิเคราะห์งานเสียก่อนจึงจัดทำใบพรรณางานให้เป็นรูปแบบหรือเรียกกันว่า JD (Job Description) หากองค์กรไหนไม่มีการกำหนดหน้าที่งานเป็นกิจลักษณะจะพบปัญหาความไม่เท่าเทียม ความไม่รู้หน้าที่งานสูง ตำแหน่งนั้นลาออกไปมักจะไปพร้อมกับหน้าที่งานด้วยหัวหน้างานต้องมานั่งพรรณางานให้พนักงานใหม่จดกันหน้าดำคร่ำเครียด เป็นการทำงานซ้ำซ้อนเสียเวลาในส่วนที่ควรจะพัฒนาด้านอื่นๆไป

         ดังนั้น เมื่อองค์กรต้องการพัฒนาระบบงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP(Standard Operating Procedure) สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลกำหนดหน้าที่งานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายอีกทั้งยังช่วยเรื่องการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งที่ต้องการได้ทันเวลา สำหรับเรื่องสมรรถนะในการทำงานนั้น ขอยกตัวอย่างโดยสังเขป เพื่อทำความเข้าใจสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกท่าน

สำหรับ Competency(สมรรถนะ) นั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competency: CC) หมายถึงทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี เป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น การบริการที่ดี (Service Mind),ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork), จริยธรรม (Integrity) ,ความชำนาญในงานสายอาชีพ (Expertise)     ,การยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility) เป็นต้น

2. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่บุคลากรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย  การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking),ความมั่นใจของตนเอง (Self Confidence),การสื่อสารจูงใจ (Communication &Motivate),การประสานงาน (Coordination)  ,การวางแผน (Planning),การติดตามงาน (Follow up),การเจรจาต่อรอง (Negotiation),การแก้ปัญหา (Problem Solving),การให้คำปรึกษา (Consultation)  เป็นต้น

3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Management Competency: MC) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ ตัวอย่างเช่น  การตัดสินใจและการแก้ปัญหา(Decision Making &Problem Solving),การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management),การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management),การโค้ชสอนงาน (Coaching) เป็นต้น

4. ความรู้เฉพาะตามสายงาน (Job Competency: JC) หมายถึง ความรู้เฉพาะสายงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายวางไว้ ประกอบด้วย ความรู้ด้านงานพัฒนาฝึกอบรม (Human Resources Development Knowledge),ความรู้ด้านงานบัญชี (Accounting Knowledge),ความรู้ด้านการตลาด (Marketing Knowledge)

ความรู้เพิ่มเติม

การกำหนด Competency แต่ละหัวข้อควรมีการวิเคราะห์งานให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยทีมที่วิเคราะห์งานต้องประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งในงาน หัวหน้างานหรือผู้จัดการ รวมถึงฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพราะ Competency บางข้ออาจมีความเกี่ยวข้องและข้ามสายงานเป็นได้


 คำถามน่ารู้ 

1. Core Competency ในองค์กรท่านมีกี่ข้อ อะไรบ้าง ?

.............................................................................................................................................................

2. Competency แต่ละตำแหน่งงาน(Job Competency) ควรกำหนดกี่ข้อ ?

.............................................................................................................................................................

3. ใครควรเป็นผู้กำหนด Competency ?

.............................................................................................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:17:53 195.154.183.xxx
http://casinorealmoneysoe.com/ slots games [url=http://casinorealmoneysoe.com/ ]online gambling [/url] free casino games online
erurgessormanok 04 May 2020 08:22:27 195.154.183.xxx
world class casino slots real casino slots play slots online
Dreacililleno 05 May 2020 17:21:23 62.210.202.xxx
online slot games [url=http://casinoslotspc.com/ ]slots games free [/url] casino online slots online casino gambling
Dreacililleno 14 May 2020 03:30:08 62.210.202.xxx
cbd oil for pain cbd oil for pain best cbd oil cbd oils
Dreacililleno 14 May 2020 08:58:59 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd oil at walmart cbd medic cbd oils cbd tinctures
Dreacililleno 14 May 2020 14:50:20 62.210.202.xxx
cbd oil store cbd hemp cbd for dogs
Dreacililleno 14 May 2020 20:56:58 62.210.202.xxx
cbd tinctures cbd drops cbd oils cbd oil online [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy cbd [/url]
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:21 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd for dogs cbd oil benefits medterra cbd pure cbd oil
Dreacililleno 15 May 2020 10:30:04 62.210.202.xxx
cbd pills hemp cbd oil cbd oil at walmart pure cbd oil [url=http://cbdoilusd.com/ ]hemp cbd [/url]
Dreacililleno 18 May 2020 13:47:42 62.210.202.xxx
http://cbdoilglk.com/ cbd drops cbd drops medterra cbd cbd oil for dogs
Dreacililleno 19 May 2020 00:31:41 62.210.202.xxx
buy cbd oil hemp oil for pain cbd vape cbd oil store
Dreacililleno 19 May 2020 07:11:10 62.210.202.xxx
cbd vape cbd oil online cbd drops cbd oil benefits [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 13:55:06 62.210.202.xxx
cbd online cbd oil at walmart cbd medic cbd online [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cannabis oil [/url]
Dreacililleno 19 May 2020 20:30:21 62.210.202.xxx
hemp oil for pain cbd oil for dogs hemp oil for pain
Dreacililleno 20 May 2020 09:43:19 62.210.202.xxx
cbd vape http://buycbdoilwalm.com/ hemp oil buy cbd oil cbd oil store
Dreacililleno 20 May 2020 16:31:54 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd products [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd vape [/url] cbd drops
Dreacililleno 20 May 2020 23:21:44 62.210.202.xxx
cbd for dogs [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cdb oils [/url] best cbd oil cbd oil for sale
Dreacililleno 21 May 2020 05:56:08 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ medterra cbd cbd oil benefits cbd buy hemp oil
Dreacililleno 21 May 2020 12:48:15 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd store [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cannabis oil [/url] cbd cream
Dreacililleno 21 May 2020 23:35:51 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil online cbd store cbd vape cbd drops
erurgessormanok 21 May 2020 23:55:32 195.154.183.xxx
hemp cbd cbd oil store cbd capsules cbd vape [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd pure [/url]
Dreacililleno 22 May 2020 05:54:30 62.210.202.xxx
hemp cbd oil http://buycbdoilonline.us.com/ cbd cream cbd gummies walmart cannabis oil
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:38 195.154.183.xxx
cbd for sale http://cbdoilrx.us.com/ cbd hemp cbd oils hemp oil for pain
Dreacililleno 22 May 2020 18:52:45 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd oil for dogs [/url] cbd gummies
Dreacililleno 23 May 2020 01:22:22 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ hemp oil [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]buy cbd [/url] cbd vape
Dreacililleno 23 May 2020 07:57:42 62.210.202.xxx
cbd oil for pain [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd cream [/url] cbd oil benefits cbd medic