ขั้นตอนจัดทำ Competency ให้บรรลุเป้าหมาย

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 05 Mar 2016 02:10:09
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment

         การประเมินผลกลางปีและปลายปีใช่เพียงดูผลงานเป็นหลักเท่านั้น แต่หนึ่งในนั้นคือการประเมินความสามารถแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาตำแหน่งงานและเฟ้นหา “คนเก่ง” คู่องค์กร

competency

         การประเมินผลพนักงานในองค์กร ทำให้ทราบถึงจุดดี จุดด้อย ของการพัฒนาและเพิ่มทักษะพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผล  พนักงานที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับหน้าที่ วัฒนธรรมองค์กร อาจต้องถอยหลังเดินออก หรือเดินหน้ามุ่งพัฒนาตนเองอย่างจริงจังเสียที

        หลายองค์กรบริหารการประเมินผลปฏิบัติงานแบบ PMS(Performance Management System) นำ Competency และเก็บตัวชี้วัดKPIs(Key Performance Indicators)ไปใช้ประเมินผลพนักงาน แต่พบว่า มีผลลัพธ์และปัญหาตามมาเกินคาด หลังประเมินผลอย่างเป็นทางการ

        ดังนั้น หากผู้บริหารหรือดำรงตำแหน่งด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจแก่นแท้ Competency และนำมาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร โดยมองภาพรวมใหญ่(Big Picture)ขององค์กรและนำมาแตกแนงลงสู่ระดับแนวดิ่ง มุ่งเน้น การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior)ต่างจาก KPIs ที่มุ่งเน้นวัดผลของงานหรือผลิตภาพงาน(Productivity)ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของงาน

competency

ขั้นตอน จัดทำ Competency

กำหนดการจัดทำอย่างง่าย เพื่อนำมาปรับใช้จริงในองค์กร ดังนี้

1. ทำความเข้าใจนโยบายหลักองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร นำมาประมวลผลแยกเป็นแต่ละหัวข้อย่อย เพื่อง่ายต่อการเชื่อมโยงนำไปใช้กำหนด Competencyแต่ละหน่วยงาน

2. กำหนด Core Competency ขององค์กรหลัก Managerial Competency และ Functional Competency แต่ละหน่วยงาน ทำการวิเคราะห์หา Competency แต่ละระดับ จากนั้นผู้จัดทำต้องกำหนดน้ำหนัก Competency เพื่อสามารถนำมาลำดับความสำคัญแต่ละข้อ และกำหนดระดับความคาดหวังในแต่ละข้อที่กำหนด

3. ตรวจทานความถูกต้อง โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแบบประเมิน Competency ประกาศใช้จริงในองค์กร

4. ประเมินผล Competency ของพนักงานตามแต่ละตำแหน่ง โดยในขั้นตอนนี้ ต้องมีการกำหนดวิธีประเมินที่เป็นระบบ มีข้อมูลหรือตัวกำหนดชัดเจน ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในระบบการประเมินผล เพราะหลังจากการประเมินนั้น ผู้ประเมินสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) แก่ผู้ถูกประเมินได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้พัฒนาทักษะ ความสามารถ มิใช่การประเมินเพื่อตัดสินความผิดของพนักงาน

5. สรุปผลการประเมิน  เพื่อนำผลการประเมินแต่ละหน่วยงาน ตำแหน่งงาน และบุคคล นำมาประมวลผลเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มทักษะ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะข้อมูลที่ได้รับการประเมินจะเป็นกระบวนการส่งต่อความรับผิดชอบแก่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อวางแผนแม่บท(Master Plan) กำหนดแผนพัฒนาในรูปแบบต่างๆ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน(Succession Plan) การวางแผนเส้นทางอาชีพ(Career Planning) เป็นต้น  รวมถึง ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับกำหนดทิศทาง เพื่อวางกลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร ให้ทันต่อสภาวการณ์


คำถามชวนคิด

1. Competency สามารถนำมาเป็นตัวประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งงานใช่หรือไม่?

...........................................................................................................................................................

2. ผู้ประเมิน Competency ควรบอกกล่าวอย่างเป็นทางการแก่ผู้รับการประเมิน ทุกครั้งหรือเมื่อเริ่มทำงานใหม่ทุกครั้ง ใช่หรือไม่?

...........................................................................................................................................................

3. Functional Competency เป็นการประเมินผลที่สะท้อนให้เห็น ทักษะ(Skills) ความรู้(Knowledge)และคุณลักษณะความสามารถ(Attributes) แต่ละบุคคลใช่หรือไม่?

...........................................................................................................................................................

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :erurgessormanok 22 Apr 2020 01:15:02 195.154.183.xxx
best online casino casino game slots games best online casinos
Dreacililleno 25 Apr 2020 00:05:50 62.210.202.xxx
best online casinos http://onlinecasinosw.com/ free slots games play slots play casino
erurgessormanok 04 May 2020 22:20:13 195.154.183.xxx
free casino games online casino bonus codes online casino real money
Dreacililleno 05 May 2020 17:20:38 62.210.202.xxx
vegas slots online online casino real money online casino real money
Dreacililleno 13 May 2020 02:53:16 62.210.202.xxx
online casino games [url=http://onlinecasinofbk.com/ ]cashman casino slots [/url] slots online vegas slots online free casino slot games
Dreacililleno 14 May 2020 03:32:04 62.210.202.xxx
cbd oils [url=http://cbdoilusd.com/ ]best cbd oil [/url] hemp cbd cbd for dogs buy cbd
Dreacililleno 14 May 2020 09:01:55 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd oil benefits [url=http://cbdoilusd.com/ ]cbd oil for dogs [/url] cdb oils
Dreacililleno 14 May 2020 14:49:28 62.210.202.xxx
cbd oil benefits http://cbdoilusd.com/ cbd medic hemp oil best cbd oil
Dreacililleno 14 May 2020 20:56:35 62.210.202.xxx
cbd hemp [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy cbd oil [/url] cannabis oil pure cbd oil
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:40 62.210.202.xxx
http://cbdoilusd.com/ cbd tinctures cbd oil for dogs cbd oils cbd gummies walmart
Dreacililleno 15 May 2020 10:29:27 62.210.202.xxx
buy cbd [url=http://cbdoilusd.com/ ]cannabis oil [/url] cbd gummies walmart cbd oil
Dreacililleno 18 May 2020 13:46:46 62.210.202.xxx
cbd cbd cream cbd vape
Dreacililleno 19 May 2020 00:31:18 62.210.202.xxx
buy hemp oil buy cbd cbd vape
Dreacililleno 19 May 2020 07:11:24 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ pure cbd oil cbd capsules cbd oil for pain cbd gummies
Dreacililleno 19 May 2020 13:53:33 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ medterra cbd [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp oil [/url] cdb oils
Dreacililleno 20 May 2020 09:42:28 62.210.202.xxx
medterra cbd cbd tinctures cbd medic cdb oils [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oil [/url]
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:31 62.210.202.xxx
cbd online [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]best cbd oil [/url] hemp cbd oil cdb oils
Dreacililleno 20 May 2020 23:20:55 62.210.202.xxx
cbd gummies walmart hemp cbd oil cbd pills cbd vape
Dreacililleno 21 May 2020 05:56:06 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ hemp cbd [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd pills [/url] cdb oils
Dreacililleno 21 May 2020 12:47:34 62.210.202.xxx
hemp cbd oil [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd medic [/url] cbd oil benefits cbd oil for pain
Dreacililleno 21 May 2020 23:33:40 62.210.202.xxx
cbd near me cbd gummies cbd oil for dogs
erurgessormanok 21 May 2020 23:54:44 195.154.183.xxx
hemp cbd http://cbdoilrx.us.com/ cbd oil for sale cbd medic cbd tinctures
Dreacililleno 22 May 2020 05:55:14 62.210.202.xxx
cbd gummies pure cbd oil hemp oil for pain
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:24 195.154.183.xxx
http://cbdoilrx.us.com/ cbd online [url=http://cbdoilrx.us.com/ ]cbd oils [/url] best cbd oil buy cbd oil
Dreacililleno 22 May 2020 12:27:36 62.210.202.xxx
cbd drops [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]buy cbd oil online [/url] cbd gummies hemp cbd
Dreacililleno 22 May 2020 18:53:49 62.210.202.xxx
buy cbd oil cbd gummies cbd vape cbd online
Dreacililleno 23 May 2020 07:56:13 62.210.202.xxx
medterra cbd cbd vape pure cbd oil cbd oil for pain