วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ 17 May 2017 18:32:39
     
remove_red_eye
view
insert_comment
comment


          “ จะอยู่ทำงานหรือลาออกไป ไม่ได้มีผลสำคัญกับองค์กร ” เป็นประโยคที่ต้องลบออกจากความคิดของทุกคน ที่รับผิดชอบงานการรับพนักงานเข้าออกทำงาน เพราะหากพบปัญหาเหล่านี้ 

          อัตราการลาออก (Turnover) สูงตลอดระยะเวลาเป็นปีแล้ว …
          คนเก่งลาออกบ่อย ไม่สามารถธำรงรักษาพนักงาน(Retention) ไว้ได้….
          ความปลอดภัยในการทำงาน(Safety) มีประสิทธิภาพต่ำ…
          ไม่มีระบบบริหารจัดการประเมินผลงาน (Performance Management System )…
          ผลผลิต (Productivity)ในงานไม่มีมาตรฐาน คุณภาพต่ำ…
          ความสามารถในการสร้างผลกำไร (Profitability)ได้น้อย ไม่สม่ำเสมอ… 
          และอีกหลายๆเรื่องราว ที่ตามมาเป็นห่วงโซ่ปัญหา ให้สะสาง ไม่แล้วเสร็จสักครั้ง 

          วิธีการสร้างความผูกพันในองค์กร นั้นคือ 

          1.องค์กรต้องสร้างภาพใหญ่ๆ(Big Picture)ให้ทีมบริหารมองเห็น จุดที่ทุกคนไปถึงเป้าหมายองค์กรนั้นร่วมกัน มีภาพให้เห็น มีเป้าหมายที่ดีร่วมกัน 

          2. มีทีมงานที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรง ทีมงานนี้ ควรเป็นบุคคลภายในองค์กร ที่ทำงานร่วมกับองค์กรมาระยะหนึ่ง มีทัศนคติเชิงบวก มีแรงผลักดัน ไม่ย่อท้อ ใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แนะนำให้นำบุคคลซึ่งมีปัญหาเรื่องการแบ่งพรรค แบ่งพวก มีความเป็นอัตตาในตนเองสูงเข้ามาทำงานในทีม ยิ่งสร้างความแตกร้าวมากกว่าสามัคคี 

          3. วางแผนงานโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ(Preparation-Stage) ระยะดำเนินงาน (Implementation-Stage)ระยะติดตามประเมินผล (Evaluation-Stage) ทุกระยะการทำงานต้องมีการจัดเตรียมหาข้อมูล การสอบถามทั่วไป การสอบถามเชิงลึก( In-depth Interview) ประเมินกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในแบบเชิงปริมาณ(Quantity) 

         4. จัดโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมการทำงานร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้ อาจอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โครงการพัฒนาหน่วยงาน กิจกรรม COP(Community of Practice)เชื่อมโยงแนวคิดกลุ่มคนเล็กๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

         5. บริหารจัดการระบบประเมินผลงาน(PMS)ให้มีความเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ไม่เอนเอียง มีตัวชี้วัดที่จับต้องได้ สมเหตุสมผล มีการประเมินแบบมีมาตรฐาน ไม่ใช่อยากจะดันให้ใครขึ้นตำแหน่ง รักใคร ชอบใคร เห็นเพียงผิวเผินในหน้าที่งานดี ก็ส่งเสริมชื่นชมให้คะแนนสูง ข้อนี้สำคัญต่อใจ หลายคนลาออกเพราะน้อยใจ ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจ ไม่ชอบความไม่เท่าเทียมในงาน การไม่ถูกเหลียวแลแต่เหลียวหลังแทน 

          6. จัดการประเมินภาวะผู้นำ(Leadership)ของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ประเมินความเป็นผู้นำ มีการบริหารทีมงานได้ดีเพียงใด? คนชอบ?ไม่ชอบ ? หากประเมินแล้วพบข้อด้อยจำนวนมาก ต้องรีบแก้ไขตามแผนการพัฒนาบุคลากรนั้น เสียแต่เนิ่นๆ หากประเมินในแบบ 180 องศา พบข้อคิดเห็นของลูกน้องส่วนใหญ่ ไม่ชื่นชมระบบการบริหารหัวหน้างานส่วนมาก ผู้รับผิดชอบต้องรีบจัดหาโปรแกรมการฝึกอบรม ระยะสั้น ระยะกลาง ให้ผู้นำได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะการจัดการอย่างมืออาชีพ อย่ารีบ Feedback แบบขวานผ่าซาก จะเสียความรู้สึกมากว่าการได้ให้ข้อมูลจริง
         สำคัญตรงที่ เมื่อฝึกอบรมแล้ว ต้องมีระบบการติดตามกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม ดังกล่าว มีการนำไปปรับใช้ในงานหรือไม่? อย่างไร? นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

         7. มีการวางแผนงานการสร้างโปรแกรมระยะยาว ซึ่งผู้เขียนแนะนำให้ทำโปรแกรมสร้างความผูกพันในองค์กรตั้งแต่ก้าวแรก ที่พนักงานเดินเข้ามาทำงานในบริษัท ทุกตำแหน่งงาน ต้องวางแผนงานยาวไป0-5 ปี และวางแผนกิจกรรมพัฒนา ยาวไปถึงขั้นพนักงานเกษียณอายุการทำงานทีเดียว 

          เรียกว่า ทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยความร่วมมือ จากจุดแรกคือ ฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการให้เกิดกลุ่มผู้รับผิดชอบ กลุ่มผู้รับผิดชอบระดมความคิดจัดการโปรแกรมต่างๆจากทุกฝ่ายงาน สุดท้ายคือ พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน(Motivation) ข้อหลังสุดนี้สำคัญและยากยิ่งกว่าสิ่งใด ทำอย่างไรให้ทุกคน มีแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รักในงานที่ทำงานทำงานออกมาดีเกินคาด พนักงานที่ดีย่อมเป็นรากแก้วที่สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร ….หมั่นสร้างคนก่อนจะเสียคนเก่งให้คู่แข่งไป 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปโปรไฟล์ :28 Nov 2017 16:47:42 103.5.25.xxx
ข้อ 7 เป็นสิ่งที่ดีมากๆ แต่ในองค์กรไทย ไม่ค่อยเห็นความสำคัญ หรือไม่มีต้นแบบที่ดีครับ?
erurgessormanok 22 Apr 2020 01:15:04 195.154.183.xxx
slots for real money http://casinorealmoneysoe.com/ best online casinos world class casino slots no deposit casino
erurgessormanok 05 May 2020 16:16:37 195.154.183.xxx
best online casino free casino games online real casino slots online casino gambling [url=http://casinogamespqr.com/ ]best online casinos [/url]
Dreacililleno 14 May 2020 03:30:00 62.210.202.xxx
cbd medic cbd for dogs cbd store
Dreacililleno 14 May 2020 14:51:31 62.210.202.xxx
cbd oil [url=http://cbdoilusd.com/ ]buy hemp oil [/url] cbd oil store cbd oil for pain
Dreacililleno 14 May 2020 20:56:38 62.210.202.xxx
cbd oil for dogs best cbd oil cbd near me cbd tinctures
Dreacililleno 15 May 2020 03:27:40 62.210.202.xxx
cbd vape cbd oil benefits cbd gummies walmart
Dreacililleno 15 May 2020 10:31:13 62.210.202.xxx
cbd drops cbd pills pure cbd oil
Dreacililleno 18 May 2020 13:47:32 62.210.202.xxx
buy hemp oil cbd store hemp oil for pain
Dreacililleno 19 May 2020 00:29:49 62.210.202.xxx
cbd gummies walmart http://buycbdoilwalm.com/ cbd for dogs cbd capsules hemp cbd oil
Dreacililleno 19 May 2020 07:10:25 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd cream [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]medterra cbd [/url] cbd
Dreacililleno 20 May 2020 03:01:34 62.210.202.xxx
cbd oil at walmart [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]hemp cbd [/url] cbd medic cbd online
Dreacililleno 20 May 2020 09:43:05 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd store cbd capsules cbd near me hemp oil
Dreacililleno 20 May 2020 16:29:16 62.210.202.xxx
cbd drops cbd pure cbd oils
Dreacililleno 20 May 2020 23:21:17 62.210.202.xxx
hemp cbd cbd oil for dogs buy cbd oil online cbd gummies walmart [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd oils [/url]
Dreacililleno 21 May 2020 05:54:55 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ cbd online [url=http://buycbdoilwalm.com/ ]cbd pure [/url] hemp cbd
Dreacililleno 21 May 2020 12:48:09 62.210.202.xxx
http://buycbdoilwalm.com/ hemp oil medterra cbd buy cbd oil online pure cbd oil
erurgessormanok 21 May 2020 23:55:12 195.154.183.xxx
cbd gummies walmart hemp cbd cbd for dogs
Dreacililleno 22 May 2020 05:55:07 62.210.202.xxx
best cbd oil [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd online [/url] cbd drops cbd oil at walmart cbd oil for pain
erurgessormanok 22 May 2020 06:48:32 195.154.183.xxx
cbd hemp http://cbdoilrx.us.com/ hemp cbd oil cbd hemp hemp cbd
Dreacililleno 22 May 2020 12:26:51 62.210.202.xxx
http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil benefits [url=http://buycbdoilonline.us.com/ ]cbd oil for pain [/url] cbd oils
Dreacililleno 22 May 2020 18:52:10 62.210.202.xxx
cbd oil benefits cbd online cannabis oil