หน้าแรก รวมคลิปกิจกรรม คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 1

คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 1แชร์ให้เพื่อน

กรุณากด Like and Add friend


อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 1

วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 21:36:15

สถานที่ : ห้องประชุม Bestrade Precision