หน้าแรก รวมคลิปกิจกรรม คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 3

คลิปกิจกรรม อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 3แชร์ให้เพื่อน

กรุณากด Like and Add friend


อบรมหลักสูตร Effective Cost Reduction with Wastes and Losses Elimination กลุ่ม 4 สาวซู่ซ่า ตอน 3

วัน-เวลา : 02 มกราคม 2564 21:37:21

สถานที่ : ห้องประชุม Bestrade Precision