หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

กด Like กด Share ให้เพื่อน

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


               อัตราการลาออกสูง ?  .. จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ? 

               ชั่วโมงงานเกินคน ?  องค์กรจำกัดงบประมาณ ?

               พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี ? พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

          สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เริ่มต้นด้วยต้องเข้าใจวิธีการวางแผนและวิเคราะห์บุคลากรที่เหมาะสม หากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรแกรม ระบบการสั่งการที่รวดเร็วแต่องค์กรขาดคนรักองค์กร คนเก่ง คนเข้าใจระบบงาน วิเคราะห์แก้ปัญหาเป็น ย่อมขาดแรงขับเคลื่อนที่ดี เกิดช่องว่างรอยต่อการประสานงาน ขาดคนเก่งในทีม ส่งผลอัตราการลาออกสูง พนักงานทำงานขาดประสิทธิภาพทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ

          หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ”  (Effectiveness Management  of Workforce Analysis and Planning) เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจต้นทาง ในการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน(Workforce Analysis) เทคนิคการนำทิศทางเป้าหมายองค์กร(Strategic Direction)มาพัฒนาอัตรากำลังคน Workshop จัดทำแผนงานวางอัตรากำลังคน(Workforce Plan) เพื่อเป็นแนวทางไปใช้จริงในการวางแผนในแต่ละภาคธุรกิจของตนเอง หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหาร แผนกงานพัฒนาบุคลากร งานบุคคล ที่ต้องการวางแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง กระตุ้นแรงขับคนเดิมให้เจ๋ง เพิ่มคนเก่งให้องค์กร

หัวข้ออบรม


 1. แนวโน้มตลาดแรงงานและการแปรผันทางภาคเศรษฐกิจแต่ละไตรมาสปี 2564
 2. เรียนรู้ปัจจัยการวางแผนกำลังคนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Strategic Direction)
 3. เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังคนในระยะสั้น-ระยะยาว (Workforce Analysis)
 4. เทคนิคการวางคนให้เข้ากับเป้าหมายสมรรถนะองค์กร (Competency)
 5. เทคนิคสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ทดสอบบุคลากรใหม่ให้ตรงใจองค์กร (Recruitment & Selection)
 6. เทคนิคค้นหาศักยภาพคนเก่งวิเคราะห์หาความแตกต่างบุคลากร (Gap Analysis)
 7. เทคนิคจัดทำตารางวางแผนงานอัตรากำลัง (Workforce Planning)
 8. เทคนิคการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management)
 9. เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อการพัฒนา (Performance Management)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. เข้าใจแนวทางการวางคนให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ
 2. เข้าใจหลักการวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับสถานการณ์องค์กร
 3. คัดสรรบุคลากรตรงตามตำแหน่งและตามความสามารถจริง
 4. วิเคราะห์วางแผนพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ
 5. วางแผนพัฒนาสร้างคนเก่งและผู้สืบทอดงานในระยะยาว

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ
 • HR , HRD 

ระยะเวลา


1 วัน (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture                    40%
 • Practitioner Sharing                 30%
 • Case Study                               20%
 • Q & A Group Discussion           5%
 • Online Exam                            5%

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

วันและเวลาที่จัดทำ 05 มกราคม 2564 16:52:02

จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

หลักสูตร The Best Personality (2 วัน)

ไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไร ไม่ต้องสวยหล่อเลิศแบบสวรรค์สรรสร้าง บุคลิกภาพดีสร้างคุณเกิดได้ แค่คุณเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง สร้างความมั่นใจ คำพูดคมกริบเยี่ยงผู้นำ แน่นอน!!! ใครก็อยากอยู่ใกล้ สุดประทับใจแรกพบ

หลักสูตร การลดต้นทุน ความสูญเสีย ความสูญเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ

การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ต่ำกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจ เป็นวิธีง่ายที่สุดใน การสร้างผลกำไรให้เกิดแก่องค์กร ดังนั้นการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตร จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำ

หัวหน้างานที่นำพาทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจน รู้หลัก“จิตวิทยาการบริหารทีมงาน” ใช้พระเดช ใช้พระคุณเป็น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักกระตุ้น “แรงจูงใจทีมอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานอีกวิธีหนึ่งคือ “การติดตามและประเมินผล” ถือเป็นการจัดการที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้เพราะในทีมงานทุกคนมีศักยภาพการทำงานไม่เท่าเทียม