หน้าหลัก ตัวชี้วัด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 วิธีกำหนด KPI บทความ
5 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
6 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ