หน้าหลัก บทเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีกำหนด KPI บทความ
2 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
3 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
4 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
5 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
6 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
7 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
8 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
9 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
10 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
11 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
12 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
13 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
14 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
15 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
16 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
17 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
18 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
19 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
20 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ