หน้าหลัก บทเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
2 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
3 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
4 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
5 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
6 วิธีกำหนด KPI บทความ
7 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
8 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
9 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
10 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
11 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
12 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
13 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
14 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
15 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
16 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
17 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
18 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
19 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
20 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
21 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
22 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
23 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
24 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
25 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ