หน้าหลัก ปรับ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
2 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
3 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
4 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (Who
Moved My Cheese ?)
บทความ
5 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
6 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
7 ทักษะ 10
ข้อบริษัทต้องง้อเรา
บทความ