หน้าหลัก ฝึก
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
2 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
3 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
4 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
5 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
6 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
7 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
8 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
9 ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ บทความ
10 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
11 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ