หน้าหลัก ฝึก
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
2 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
3 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
4 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
5 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
6 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
8 ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ บทความ
9 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
10 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ