หน้าหลัก ฝึกพูด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
2 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
3 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
4 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ