หน้าหลัก วิเคราะห์
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
5 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
6 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
7 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
8 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
9 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
10 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
11 ทักษะ 10
ข้อบริษัทต้องง้อเรา
บทความ