หน้าหลัก เจรจาต่อรอง
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ