หน้าหลัก Customer
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
4 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
5 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
6 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ
7 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
8 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
9 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
10 วิธีกำหนด KPI บทความ