หน้าหลัก IT
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร The Best Personality (2 วัน) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
9 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling บทความ
10 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
12 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
13 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
14 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
15 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
16 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
17 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
18 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
19 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
20 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
21 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
22 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
23 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
24 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
25 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
26 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
27 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
28 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
29 หลักการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ
(How to Reward People)
บทความ
30 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
31 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
32 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
33 ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเป็นแบบนี้
?
บทความ
34 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
35 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
36 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ