หน้าหลัก IT
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร The Best Personality (2 วัน) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
9 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
10 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
11 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
12 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
13 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
14 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
15 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling บทความ
16 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
17 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
18 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
19 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
20 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
21 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
22 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
23 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
24 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
25 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
26 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
27 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
28 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
29 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
30 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
31 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
32 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
33 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
34 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
35 หลักการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ
(How to Reward People)
บทความ
36 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
37 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
38 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
39 ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเป็นแบบนี้
?
บทความ
40 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
41 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
42 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ