หน้าหลัก Information
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ
2 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
3 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ