หน้าหลัก JD
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
6 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
7 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
8 วิธีกำหนด KPI บทความ
9 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
10 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
11 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
12 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
13 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
14 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
15 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
16 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ