หน้าหลัก Job
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
2 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
5 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
6 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
7 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
8 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
9 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
10 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
11 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
12 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
13 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
14 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
15 ทักษะ 10
ข้อบริษัทต้องง้อเรา
บทความ
16 การตัดสินใจแบบเฉียบคม
ตามแนวคิด “BLACK BOX”
บทความ