หน้าหลัก Job Description
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
2 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
4 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
5 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
6 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
7 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
8 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
9 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ