หน้าหลัก OR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร The Best Personality (2 วัน) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
13 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
14 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
15 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
16 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
17 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
18 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
19 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
20 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
21 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling บทความ
22 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ
23 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
24 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
25 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ
26 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
27 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
28 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
29 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
30 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
31 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
32 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
33 วิธีกำหนด KPI บทความ
34 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
35 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
36 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
37 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
38 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
39 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
40 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
41 รู้เรื่องเส้นทางเกลือของพ่อ บทความ
42 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
43 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
44 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
45 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
46 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
47 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
48 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
49 เลือก “ปลาดอรี่”
แบบไหนอร่อย ?
บทความ
50 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
51 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
52 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
53 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
54 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
55 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
56 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
57 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
58 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
59 หัวหน้า “แบบไหน”
ลูกน้องยี๊!!
บทความ
60 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
61 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
62 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
63 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
64 สูตรสำเร็จงานประจำตามแนวทาง
“ขงจื๊อ”
บทความ