หน้าหลัก Objective
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
4 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
5 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
6 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ