หน้าหลัก PI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
8 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
9 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
10 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
11 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling บทความ
12 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
13 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
14 วิธีกำหนด KPI บทความ
15 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
16 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
17 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
18 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
19 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
20 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
21 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
22 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
23 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
24 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
25 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
26 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
27 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
28 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของ
“มหาตมะ คานธี”
บทความ
29 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
30 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
31 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
32 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
33 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
34 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ