หน้าหลัก WI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
2 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ
3 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
4 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
5 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
6 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
7 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
8 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ